Πώς η ΕΥΔΑΠ διέγραψε οφειλή ιδιοκτήτη ακινήτου

Πώς η ΕΥΔΑΠ διέγραψε οφειλή ιδιοκτήτη ακινήτου

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είχε καταθέσει προηγουμένως προσφυγή στην Ανεξάρτητη Αρχή, διαμαρτυρόμενος για τον καταλογισμό της προσαύξησης των 214 ευρώ από την ΕΥΔΑΠ, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής της οφειλής του, που αφορούσε σε παροχή σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του, το οποίο δεν κατοικείτο.

Ειδικότερα, ο ιδιοκτήτης είχε κληρονομήσει το διαμέρισμα, και για αυτό τον λόγο το 2011 υπέβαλε αίτηση στην ΕΥΔΑΠ, μέσω του δήμου Κηφισιάς, ζητώντας την αλλαγή του ονόματος του ιδιοκτήτη της παροχής, καθώς και της διεύθυνσης για την αποστολή των λογαριασμών στην κατοικία του.

Κατά την αποστολή της αίτησης µέσω fax από το ΚΕΠ, εκ παραδρομής δεν εστάλη η δεύτερη σελίδα στην οποία αναγραφόταν η νέα διεύθυνση επικοινωνίας του ιδιοκτήτη, µε αποτέλεσμα να µη λάβει τις ειδοποιήσεις για την εξόφληση των λογαριασμών ύδρευσης.

Έτσι, το 2013 ο αναφερόμενος, πληροφορήθηκε, ότι εκκρεμεί στο όνομά του οφειλή προς την ΕΥΔΑΠ και προχώρησε σε διακανονισμό της, παράλληλα, όμως ζήτησε να απαλλαγεί από τις προσαυξήσεις για την εκπρόθεσμη καταβολή, καθώς αυτή δεν προήλθε από δική του υπαιτιότητα.

Η απάντηση που έλαβε στο αίτημά του ήταν αρνητική, διότι, αν και η ΕΥΔΑΠ αναγνώρισε, ότι η μη αποστολή της δεύτερης σελίδας της αίτησής του οφείλεται σε παράλειψη του ΚΕΠ, εντούτοις θεώρησε, ότι η εταιρία δεν έφερε ευθύνη.
Ο Συνήγορος επισήμανε, ότι η επιβάρυνση του καταναλωτή με το παραπάνω ποσό, τη στιγμή που αναγνωρίζεται η έλλειψη υπαιτιότητάς του, αντιβαίνει στην καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

Τελικώς, η ΕΥΔΑΠ αποδέχθηκε τις απόψεις του Συνηγόρου, ανέλαβε το μερίδιο ευθύνης για τη μη σύννομη διαχείριση του αιτήματος και δικαίωσε τον ιδιοκτήτη.


Σχόλια