«Πράσινο φως» για την παραχώρηση του ΟΛΠ

«Πράσινο φως» για την παραχώρηση του ΟΛΠ

Την έγκρισή της στη νέα σύμβαση παραχώρησης ανάμεσα στον ΟΛΠ και το ελληνικό δημόσιο έδωσε η έκτακτη γενική συνέλευση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, κίνηση, η οποία θεωρούταν απαραίτητη για την ολοκλήρωση της πώλησης των μετοχών του λιμανιού στην Cosco.

Επίσης, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, μειώθηκαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά δύο – και συγκεκριμένα, οι θέσεις που καταλάμβαναν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Παράλληλα, ως εκτελεστικό μέλος του δ.σ., ορίστηκε ο γενικός διευθυντής του ΟΛΠ, Σταύρος Χατζάκος.

Σημειώνεται ότι αυτή την ώρα οι εργαζόμενοι του ΟΛΠ συνεδριάζουν προκειμένου να καθορίσουν τη στάση που θα τηρήσουν αύριο, ημέρα άφιξης οχτώ κρουαζιερόπλοιων με περισσότερους από 15.000 επιβάτες.

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση του ΟΛΠ:

«Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τοv Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την Παρασκευή 10/6/2016 πραγματοποιήθηκε η Εξ’ Αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠΑ.Ε στο κτίριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που κατέχουν 20.405.822 μετοχές, επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 81,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω.

– Ενεκρίθη η τροποποίηση της από 13-02-2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας.

– Ενεκρίθη η εκλογή του νέoυ Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο αποτελείται από τον κ. Κούβαρη Ιωάννη, Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Λιάγκο Αθανάσιο, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και τα μέλη κ. Κυραμαργιό Σταύρο, κ. Χατζάκο Σταύρο, κ. Ροϊδη Γεώργιο, κ. Κορκίδη Βασίλη, κ. Δρακονταειδή Σταύρο, κ. Αρβανίτη Νικόλαο, κα Τσαλικίδου Ολυμπία, κ. Λαγουδάκη Ιωάννη, κ. Μώραλη Ιωάννη.

– Ενεκρίθη η εκλογή των κ.κ. Αρβανίτη Νίκου και Δρακονταειδή Σταύρου ως ανεξαρτήτων μελών.

– Ενεκρίθη η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σε εφαρμογή του νόμου 3693/2008, αποτελούμενη από τους κ.κ. Αρβανίτη Νικόλαο (ανεξάρτητο μέλος), Γεώργιο Ροίδη, και την κα Τσαλικίδου Ολυμπία».

 

 Σχόλια