ΤΑΙΠΕΔ: 1,34 εκατ. ευρώ στο ταμείο για 4 ακίνητα στην Πλάκα

ΤΑΙΠΕΔ: 1,34 εκατ. ευρώ στο ταμείο για 4 ακίνητα στην Πλάκα

Το ποσό του 1,34 εκατ. ευρώ εισέπραξε το ΤΑΙΠΕΔ από τη διάθεση τεσσάρων ακινήτων του Δημοσίου στην Πλάκα, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr.

Πρόκειται για τα ακίνητα που βρίσκονται επί της οδού Θρασύλλου 24 και Επιμενίδου (τιμή πώλησης 194.200 ευρώ), επί της οδού Θέσπιδος 24 και Στράτωνος (τιμή πώλησης 552.400 ευρώ), επί της οδού Θέσπιδος 16 (τιμή πώλησης 260.000 ευρώ) και επί της οδού Ραγκαβά 7 (τιμή πώλησης 330.000 ευρώ).

Σύμφωνα με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), το τίμημα ήταν υψηλότερο κατά 42% από τις τιμές εκκίνησης, ενώ, δεδομένων των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης περιοχής, το Ταμείο προχώρησε στην αξιοποίηση αυτών των ακινήτων μέσω δικαιωμάτων επιφανείας για 99 έτη, ώστε μετά το τέλος της συγκριμένης περιόδου, η κυριότητα των ακινήτων να επιστρέψει στο Δημόσιο.

Ωστόσο, για τρία από τα ακίνητα του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου στην Πλάκα, δεν υπήρξε επενδυτικό ενδιαφέρον στην προσδιορισμένη τιμή εκκίνησης, αν και είχαν υποβληθεί αρχικά 7 προσφορές. Ως εκ τούτου, το ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται στο αμέσως επόμενο διάστημα, να αξιολογήσει εκ νέου τις δυνατότητες αξιοποίησης τους.


Σχόλια