Αυτή είναι η τροπολογία που προκάλεσε θύελλα στην Βουλή

Αυτή είναι η τροπολογία που προκάλεσε θύελλα στην Βουλή

Με τροπολογία, που προκάλεσε «θύελλα» στη Βουλή πριν από την ψήφισή της, καταργούνται από την έναρξη ισχύος τους και εφεξής, οι διατάξεις:

α) του νόμου 4554 του 2018 που προβλέπουν την ευθύνη αναθέτοντος εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων (άρθρο 9 ν. 4554/2018),

β) του νόμου 4611 του 2019 που θεσμοθετούν τον βάσιμο λόγο ως σωρευτικό κριτήριο για το έγκυρο της καταγγελίας της εργασιακής σχέσης εργαζόμενου (άρθρο 48 του ν. 4611/2019)

Το beachbar των «βασανιστηρίων» στη Μύκονο

Η τροπολογία καταργεί την ευθύνη του Εργολάβου-Υπεργολάβου αν ο εργαζόμενος έχει διαφορές με αυτόν που έχει αναλάβει το έργο και καταργεί την υποχρέωση των εργοδοτών να αιτιολογούν τις απολύσεις των εργαζομένων

Σχόλια