More

  Δημήτρης Κουτσολιούτσος: Ναι μεν, αλλά… για τις ευθύνες του στην FOLLI-FOLLIE

  Σύμφωνα με το υπόμνημα που κατέθεσε χθες στην 35η ανακρίτρια φαίνεται να ανέλαβε μέρος της ευθύνης ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος με “αλλά” όμως.  Ναι μεν ότι κατ’ ουσίαν έγιναν κάποιες παράνομες πράξεις αλλά ότι ο ίδιος δεν είχε κανένα οικονομικό όφελος.

  «Σύμφωνα με το σε βάρος μου κατηγορητήριο φέρομαι ότι από κοινού με τους συγκατηγορουμένους μου προέβην σε πράξεις με τις οποίες παρουσίασα εικονικά οικονομικά μεγέθη του υπο-ομίλου της Εταιρείας FOLLI-FOLLIE στην Ασία. Ευθύς εξαρχής θέλω να δηλώσω ότι αναλαμβάνω όλες τις ευθύνες στο βαθμό που μου αναλογούν. Πράγματι, όπως κατωτέρω θα αναλύσω, διάφορες οικονομικές συγκυρίες με ανάγκασαν να αποδεχθώ την παρέμβαση στα οικονομικά στοιχεία του υπο-ομίλου της FF στην Ασία. Η εξαρχής πρόθεσή μου για την παρέμβαση αυτή, για μικρό χρονικό διάστημα, ήταν μόνο καλόπιστη, προκειμένου να διασώσω το δημιούργημα της ζωής μου και να κατορθώσω να συνεχίσω νομίμως τη λειτουργία της Εταιρείας. Ουδέποτε επεδίωξα ούτε αποκόμισα το οποιοδήποτε παράνομο περιουσιακό όφελος από τις πράξεις που μου αποδίδονται στο εις βάρος μου κατηγορητήριο και εν γένει από την επιχειρηματική μου αυτή δραστηριότητα» ανέφερε κατά πληροφορίες ενώπιον της ανακρίτριας.

  Ο 79χρόνος ωστόσο εξέφρασε την θλίψη του για αυτήν την επιλογή του η οποία όπως είπε δημιούργησε προβλήματα σε δικούς του ανθρώπους και συνεργάτες του. «Θλίβομαι, επίσης, διότι από την εσφαλμένη αυτή επιλογή μου δημιούργησα τεράστια προβλήματα τόσο στους ανθρώπους που αγαπάω, όσο και στους επί σειρά ετών συνεργάτες μου, οι οποίοι αδίκως φέρονται ως διαπράξαντες σοβαρές κακουργηματικές πράξεις. Τόσο η οικογένειά μου όσο και όλοι οι υπάλληλοι και συνεργάτες μου στην Εταιρεία στην Ελλάδα δεν είχαν καμία γνώση και καμία ανάμειξη στα όσα μου καταλογίζονται και στα όσα ο ίδιος ανέχθηκα στον υπο-όμιλο της FF στην Ασία».

  Την ίδια στιγμή, κατά πληροφορίες ανέφερε πως «η παρέμβαση αυτή στα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας προκλήθηκε από διάφορες αρνητικές οικονομικές συγκυρίες και σε καμία περίπτωση δεν επέλεξα αυτή την εσφαλμένη πρακτική, προκειμένου να πλουτίσω παρανόμως. Από μικρό παιδί εργαζόμουν όλη μέρα για να επιτύχω το στόχο μου να δημιουργήσω μια διεθνούς φήμης ελληνική εταιρεία, η οποία θα προέβαλε την ελληνική επιχειρηματικότητα».

  Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν αποκόμισε κάποιο περιουσιακό όφελος ενώ επισήμανε ότι χρηματοδοτούσε ο ίδιος μέσω τραπεζικού δανεισμού την εταιρεία. «Ευχερώς καθίσταται κατανοητό, ότι δεν αποκόμισα κανένα παράνομο περιουσιακό όφελος από το 2007 και εντεύθεν που φέρομαι ότι ενήργησα παρανόμως, καθώς καθ’ όλο το επίδικο χρονικό διάστημα ουδόλως αυξήθηκε η προσωπική μου περιουσία. Η ακίνητη περιουσία μου, η οποία είναι ήδη γνωστή στις Αρχές, αποκτήθηκε στο σύνολό της πριν το επίδικο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, έχω ερευνηθεί από τις αρμόδιες Αρχές για όλες τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών μου και ουδέν παράνομο έσοδο έχει ανευρεθεί σε αυτούς. Το κατάλοιπο του συνόλου των τραπεζικών μου λογαριασμών κατά το έτος 2018 είναι είτε μηδενικό είτε ελάχιστο. Δεν είναι δυνατό, λοιπόν, να θεωρηθεί ότι προέβην στις κατά το κατηγορητήριο αξιόποινες πράξεις με σκοπό τον προσωπικό μου πλουτισμό, όταν από όλες τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών μου προκύπτει και αποδεικνύεται ότι ο ίδιος χρηματοδοτούσα την Εταιρεία μου και δεν αποκόμιζα παράνομα οφέλη από αυτήν. Εάν είχα πράγματι αποκομίσει τα παράνομα οφέλη που μου καταλογίζονται ότι τάχα εισέπραξα δια της καταθέσεως στους προσωπικούς μου λογαριασμούς, τα οφέλη αυτά θα ευρίσκοντο ακόμα σε τραπεζικές καταθέσεις. Ουδέν ποσό, όμως, έχει ανευρεθεί σε αυτές. Και τούτο, διότι ο ίδιος ενεργούσα μόνο προς όφελος της Εταιρείας και διαρκώς χρηματοδοτούσα-δάνειζα αυτή για την εξασφάλιση της ρευστότητάς της, όποτε τούτο ήταν αναγκαίο. Συνεπώς, όπως κατωτέρω θα αναπτύξω, τα ποσά που μου καταλογίζονται ως παράνομο περιουσιακό όφελος έχουν είτε δοθεί στην Εταιρεία είτε έχουν καταβληθεί για την κάλυψη τόκων και λοιπών τραπεζικών εξόδων.

  Το επίδικο χρονικό διάστημα που φέρομαι ότι τέλεσα τις αποδιδόμενες σε βάρος μου αξιόποινες πράξεις αποτέλεσε ένα διάστημα, κατά το οποίο αναλώθηκα στην ανεύρεση λύσης για τη διάσωση της Εταιρείας. Δεν αποτελούσε για εμένα μέλημα η οκνηρή πολυτελής διαβίωση, αλλά η πολύωρη καθημερινή εργασία μου για την επίτευξη των επιχειρηματικών πλάνων και για την ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας. Αισθάνομαι ότι εν μέρει τα κατάφερα, διότι παρά τον σφοδρό κλυδωνισμό που υπέστη η Εταιρεία μετά τις ανακοινώσεις του αμερικανικού επενδυτικού σχήματος QCM και την ποινική εμπλοκή εμού, της οικογένειας και των συνεργατών μου, η Εταιρεία εξακολουθεί να λειτουργεί και μάλιστα να διατηρεί αξιοζήλευτα περιουσιακά στοιχεία. Ουδείς, λοιπόν, μπορεί να ισχυριστεί ότι επεδίωξα να δημιουργήσω μια εικονική εταιρεία για να πλουτίσω τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά μου και, όταν κατορθώσω τούτο, να εξαφανιστώ από την αγορά. Άλλωστε, όπως προκύπτει από την έκθεση της εταιρείας PWC για τη χρήση του έτους 2017, η οποία αποτελεί μέρος της δικογραφίας, η Εταιρεία ακόμα και σήμερα διατηρεί περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 794.600.809,99 ευρώ. Μάλιστα, η καθαρή θέση της Εταιρείας, αν αφαιρεθεί το σύνολο των υποχρεώσεων από το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται περίπου στο ποσό των 70 εκ. ευρ.Oυδέν παράνομο περιουσιακό όφελος απέκτησα, διότι κατέβαλα τουλάχιστον ισότιμο ποσό ως δάνεια στην Εταιρεία για τις άμεσες ανάγκες ρευστότητας αυτής, καθώς και για την πληρωμή τόκων και λοιπών τραπεζικών εξόδων».

  Ο πρώην επικεφαλής της Folli Follie σύμφωνα με πληροφορίες επέρριψε ευθύνες στον Κινέζο επικεφαλής της εταιρίας στην Ασία αλλά και στο πρώην δεξί χέρι της οικογένειας και πρώην υπεύθυνο οικονομικών στην Ασία. «Υπό το βάρος των ανωτέρω αντίξοων οικονομικών συνθηκών, απευθύνθηκα στον L. C. C. και του ανέπτυξα τους προβληματισμούς μου σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας, αναζητώντας μια λύση, προκειμένου ο ασιατικός υπο-όμιλος να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της διόγκωσης του τραπεζικού δανεισμού της μητρικής εταιρείας. Αρχικώς, θεωρούσα ότι θα μπορούσε να ανευρεθεί λύση δια της αναπτύξεως στην ασιατική αγορά. Δεδομένου, όμως, ότι αυτό δεν αποτελούσε μια άμεση και πρόσφορη λύση, τότε εκείνος μου πρότεινε την παρέμβαση στα λογιστικά στοιχεία του υπο-ομίλου της Ασίας, δια της δημιουργίας κάποιων εικονικών εταιρειών, προκειμένου να καταστεί εφικτή η αύξηση τόσο του τζίρου όσο και της κερδοφορίας αυτού. Με τον τρόπο αυτό θα κερδίζαμε λίγο χρόνο, προκειμένου να μην είναι φορτική η πίεση των τραπεζών για την αποπληρωμή των δανείων, η οποία θα προκαλούσε ασφυξία στη λειτουργία της Εταιρείας. Υπό την πίεση, λοιπόν, των οικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, αποδέχτηκα αυτό που μου πρότεινε ο L. C. C. ως προσωρινή λύση, προκειμένου να κρατήσω την Εταιρεία ζωντανή και να διασφαλίσω τα συμφέροντα των μετόχων και των επενδυτών, αλλά κυρίως των εργαζομένων στην Εταιρεία.

  Από όλα τα ανωτέρω αποδεικνύεται, χωρίς φυσικά, να αποποιούμαι των δικών μου ευθυνών ότι οι κ.κ. Μ.Ι. και L. C. C. αυτενεργούσαν, χωρίς να έχουν τη δική μου γνώση ή συναίνεση σε όλες τις πράξεις τους. Μπορεί ο ίδιος να είχα συμφωνήσει στην εφαρμογή μίας πρακτικής για παρέμβαση στα λογιστικά στοιχεία του υπο-ομίλου της Ασίας, αλλά δεν θεωρούσα ότι η πρακτική αυτή θα έφθανε στο σημείο να πραγματοποιείται μία τέτοια ευρείας κλίμακας πλαστογραφία. Μπορεί ο ίδιος ως επικεφαλής του Ομίλου να θεωρείται ότι γνώριζα όλες τις ενέργειες των υπαλλήλων και συνεργατών μου, αλλά η μοναδική αλήθεια είναι ότι οι ανωτέρω προέβαιναν αυτοτελώς και χωρίς καμία δική μου γνώση σχετικά με επιμέρους πράξεις. Ο ίδιος, γνώριζα μόνο το τελικό αποτέλεσμα και δεν ησχολούμην με τις λοιπές λεπτομέρειες. Για αυτό, άλλωστε, δεν γνώριζα ούτε το σύνολο των εταιρειών που είχαν συσταθεί για τις εικονικές συναλλαγές, ούτε το γεγονός ότι απαιτούντο οι κατά το κατηγορητήριο πράξεις τις πλαστογραφίας».

  Από την πλευρά της, η Καίτη Κουτσολιούτσου, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε κάθε κατηγορία.

  Κατά πληροφορίες, ανέφερε στη ανακρίτρια «Ευθύς εξαρχής δηλώνω ότι ουδέποτε τέλεσα οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη ούτε έχω οποιαδήποτε γνώση σχετικά με αξιόποινες συμπεριφορές και συγκεκριμένα με εκείνες που περιλαμβάνονται στο σε βάρος μου κατηγορητήριο και σχετίζονται με τη δραστηριότητα του υπο-ομίλου της Εταιρείας στην Ασία. Όσον αφορά στην ενασχόλησή μου με την εν γένει δραστηριότητα των εταιρειών του Ομίλου, τούτη εξαντλείτο αποκλειστικά στο δημιουργικό – καλλιτεχνικό κομμάτι της εταιρείας. Ουδέποτε ασχολήθηκα με τα θέματα διοίκησης της εταιρείας ή με τις οικονομικές της καταστάσεις. Η εργασία μου είχε κυρίως να κάνει με θέματα σχεδιασμού κοσμημάτων, marketing, δημοσίων σχέσεων, διαφήμισης προϊόντων, διοργάνωση εκθέσεων, εκδηλώσεων γενικώς με ό,τι αφορούσε το καλλιτεχνικό-δημιουργικό και προωθητικό τμήμα των εταιρειών.Συγκεκριμένα, η ίδια δεν είχα ποτέ επαφή ή σχέση με το οικονομικό τμήμα της Εταιρείας και δεν συνεργαζόμουν ποτέ με αυτό. Ουδέποτε περιέρχονταν σε ουσιαστική γνώση μου τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας και θεωρούσα ότι, ανεξαρτήτως των όποιων προβλημάτων αντιμετώπιζε η Εταιρεία, όλα όσα γράφονταν στους ισολογισμούς αυτής ήταν αληθή και ακριβή. Η παρουσία μου στις συνεδριάσεις του ΔΣ, όπου εγκρίνονταν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου ήταν καθαρά τυπική, ενώ ουδέποτε ασχολήθηκα ουσιαστικά με την οικονομική διοίκηση του ομίλου. Αντιθέτως, ο σύζυγός μου ήταν εκείνος που είχε αναλάβει το ρόλο της οικονομικής διαχείρισης του ομίλου. Πάντοτε θεωρούσα ότι, επειδή η ίδια ουδεμία γνώση ή σχέση έχω με τα οικονομικά, δεν χρειαζόταν να ενημερώνομαι για τα οικονομικά ζητήματα της Εταιρείας. Η ίδια, μάλιστα, είχα επικεντρώσει όλες μου τις δυνάμεις στην εμπορική-καλλιτεχνική ανάπτυξη του ομίλου και στις υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ για την προώθηση των προϊόντων μας. Η θέση μου ως επικεφαλής του καλλιτεχνικού τμήματος (art department) σχετιζόταν με το αισθητικό κομμάτι της Εταιρείας, ήτοι κυρίως την ανάπτυξη του κοσμήματος και των λοιπών προϊόντων, τις διαφημιστικές καμπάνιες της Εταιρείας, ακόμα και τις καλλιτεχνικές ιδέες για την παρουσίαση των βιτρινών των καταστημάτων. Κύριο μέλημά μου ήταν να παρακολουθώ τις εξελίξεις της αγοράς, καθώς και τις τάσεις της μόδας διεθνώς, προκειμένου να αντιλαμβάνομαι ποιες κολεξιόν θα έχουν απήχηση στο κοινό και ποιες όχι. Ουδέν στοιχείο προκύπτει από το σύνολο της δικογραφίας περί δήθεν δικής μου γνώσης όσον αφορά στους κατά το κατηγορητήριο ψευδείς κύκλους εργασιών του ομίλου. Τέτοιο στοιχείο δεν υφίσταται στη δικογραφία, διότι ποτέ δεν είχα την οποιαδήποτε επαφή ή συνεννόηση με τους υπαλλήλους της Εταιρείας που εργάζονταν στο οικονομικό τμήμα αυτής. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, δεν ανευρέθη κανένα απολύτως email ή άλλο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει και να αποδεικνύεται ότι είχα έστω και κατ’ ελάχιστον ουσιαστική γνώση των οικονομικών συναλλαγών και οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας. Η τυπική και μόνο παρουσία μου ως μέλους του ΔΣ της Εταιρείας δεν επαρκεί προκειμένου να θεμελιώσει τη δήθεν γνώση μου περί των όποιων τυχόν παρεμβάσεων στα οικονομικά στοιχεία του υπο-ομίλου της Ασίας».

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Folli-Follie: Οι τρομεροί διάλογοι Κουτσολιούτσων-ανακρίτριας

  Folli-Follie: Σκανδαλώδης μη κλήτευση του πρώην CFO της εταιρείας

  Ακολουθήστε μας στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

  Πρόσφατα Άρθρα

  Αδ. Γεωργιάδης: Την επόμενη εβδομάδα θα δοθούν χρήματα από την επιστρεπτέα 7

  Έρχεται νέο οικονομικό πακέτο στήριξης - ανάλογο με αυτό της εστίασης - για τον τουρισμό και αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Αυτό δήλωσε...

  Με κορωνοϊό ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Γ. Φραγγίδης ενώ ήταν ήδη εμβολιασμένος

  Παρόλο που έκανε και τις δύο δόσεις του εμβολίου κατά του κορωνοϊού, ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ στο Κιλκίς και γιατρός, Γιώργος Φραγγίδης, νόσησε με Covid-19. Ο ίδιος το...

  Σεισμική δόνηση 4.1 Ρίχτερ δυτικά της Τήλου

  Ασθενή σεισμική δόνηση 4.1 Ρίχτερ κατέγραψε το Ενιαίο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο σε απόσταση 352 χιλιομέτρων ΑΝΑ των Αθηνών. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο...

  Βέλγιο: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η ινδική παραλλαγή του κορωνοϊού

  Η «ινδική» παραλλαγή του κορωνοϊού εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο Βέλγιο, ανάμεσα σε μια ομάδα φοιτητών που έφτασε αυτόν τον μήνα από την Ινδία...

  Με τις ψήφους της ΝΔ εγκρίθηκε η επίμαχη τροπολογία για τα μέλη της επιτροπής λοιμωξιολόγων – Αποχώρηση ΣΥΡΙΖΑ

  Με τις ψήφους της ΝΔ εγκρίθηκε από την ολομέλεια η τροπολογία του υπουργείου Υγείας στην οποία περιελήφθη και η διάταξη για το ακαταδίωκτο των...