12:46 Κυριακή 14 Αυγούστου 2022
eReportaz

Live:

«Ναι» στα κινέζικα σαπάκια είπε ο Άρειος Πάγος!

«Ναι» στα κινέζικα σαπάκια είπε ο Άρειος Πάγος!

του ΒΑΣΙΛΗ ΤΖΗΜΤΣΟΥ

Μπορεί χιλιάδες συμπολίτες μας να την έχουν πατήσει με φτηνές «κινέζικες» ηλεκτρονικές συσκευές που δεν λειτουργούν, αλλά οι επιχειρηματίες που τις εισάγουν και τις διαθέτουν στους ανυποψίαστους καταναλωτές παραμένουν στο απυρόβλητο και μάλιστα με απόφαση του Αρείου Πάγου. Πριν από λίγες ημέρες εκδόθηκε απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία απαλλάσσονται οι υπεύθυνοι ηλεκτρονικού καταστήματος που διέθεταν κινητά τηλέφωνα για παιδιά και ηλεκτρονικούς συναγερμούς σπιτιών χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση CE, αριθμό παρτίδας ή έστω επωνυμία του κατασκευαστή.

Οι υπεύθυνοι του ηλεκτρονικού καταστήματος είχαν καταδικαστεί με απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε φυλάκιση έξι μηνών και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ, για παράβαση του άρθρου 7 του ΠΔ 44/2002 περί ραδιοεξοπλισμού. Ειδικότερα, σύμφωνα με το παραπάνω ΠΔ:
«1. Ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση της συσκευής στην αγορά οφείλει να παρέχει στον χρήστη το πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις, καθώς και τις απαραίτητες πληροφορίες για τον προορισμό της συσκευής. Οι πληροφορίες πρέπει να αποτυπώνονται στη συσκευή με σαφήνεια.
2. Εκτός των προβλεπόμενων υποχρεώσεων της προηγούμενης παραγράφου, ο κατασκευαστής ή ο αρμόδιος για τη διάθεση στην αγορά ραδιοεξοπλισμού οφείλει να παρέχει επαρκείς πληροφορίες επί της συσκευασίας και στις οδηγίες χρήσεως της συσκευής για τη δυνατότητα χρήσης της συσκευής στην ελληνική επικράτεια ή σε άλλο κράτος-μέλος ή γεωγραφική περιοχή τους, και με ιδιαίτερη σήμανση».
Περαιτέρω, με τη διάταξη του άρθρου 76 του Ν. 4070/2012 με τίτλο ηλεκτρονικές επικοινωνίες, μεταφορές, τουριστικές επενδύσεις οριζόταν:
«Η παράβαση των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή/και αριθμών, η χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών χωρίς να έχει προηγηθεί εκχώρηση καθώς και η παράνομη εμπορία ή χρήση τερματικού εξοπλισμού και ραδιοεξοπλισμού τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και με χρηματική ποινή ύψους από 3.000 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ».
Με τη διάταξη του άρθρου 80 του ίδιου νόμου, ορίστηκε ότι από την έναρξη ισχύος του καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου, Προεδρικού Διατάγματος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο. Έτσι, με την τελευταία αυτή διάταξη καταργήθηκε η περί κυρώσεων διάταξη του άρθρου 16 του ΠΔ 44/2002, αφού πλέον οι κυρώσεις ρυθμίζονται διαφορετικά με την παραπάνω διάταξη του άρθρου 76 παρ. 1 του Ν. 4070/2012.

Άλλαξε ο νόμος – Δεν ευθύνονται ποινικά οι παραβάτες

Όμως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προχώρησε ακόμα ένα βήμα, και με Προεδρικό Διάταγμα πριν από έναν χρόνο απαλλάσσει από τις ποινικές ευθύνες τους εμπόρους που διακινούν συσκευές ραδιοεξοπλισμού που δεν εναρμονίζονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία! Ειδικότερα, με το άρθρο 48 του ΠΔ 98/2017 με τίτλο «Διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά: Εναρμόνιση προς Οδηγία 2014/53/ΕΕ καταργήθηκε το σύνολο του ΠΔ 44/2002», σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αναλογικότητας, της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας και ύστερα από προηγούμενη σχετική ακρόαση των ενδιαφερομένων δύναται να επιβάλει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:
Α. Σύσταση
Β. Πρόστιμο έως 60.000 ευρώ.
Τυχόν ασκηθείσες, δυνάμει του άρθρου 76 του Ν. 4070/2012, ποινικές διώξεις για παράνομη εμπορία ή χρήση τερματικού εξοπλισμού και ραδιοεξοπλισμού, παύουν. Μάλιστα, οι διατάξεις του νόμου ισχύουν αναδρομικά από 13 Ιουνίου 2016.

Από το 2010 η παρανομία

Στην προκειμένη περίπτωση οι υπεύθυνοι του ηλεκτρονικού καταστήματος διέθεταν στους ανυποψίαστους καταναλωτές παράνομα το 2010 (σύμφωνα με τον μέχρι τότε ισχύοντα νόμο) ηλεκτρονικό συναγερμό μικρής εμβέλειας για σπίτια ή καταστήματα για τον οποίο δεν υπήρχε:
– Ο αριθμός παρτίδας ή σειριακός αριθμός στο προϊόν.
– Η δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή αναφοράς σε αυτήν.
– Η ένδειξη CE στα συνοδευτικά έγγραφα.
Επίσης, πουλούσαν κινητό τηλέφωνο στο οποίο δεν υπήρχε επωνυμία του κατασκευαστή ή του υπεύθυνου για τη διάθεση στην αγορά, ούτε δήλωση συμμόρφωσης, ούτε η ένδειξη CE στα συνοδευτικά έγγραφα. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών τούς επέβαλε ποινή φυλάκισης 6 μηνών και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ με απόφαση που εκδόθηκε στον Μάρτιο του 2018. Όμως κατά τον χρόνο έκδοσης της δικαστικής απόφασης είχε καταργηθεί η αξιόποινη πράξη για την οποία κηρύχθηκαν ένοχοι. Έτσι, οι δύο επιχειρηματίες προσέφυγαν με τον δικηγόρο τους Θωμά Σταμόπουλο στον Άρειο Πάγο, υποβάλλοντας αίτηση αναίρεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης.

Τους απήλλαξε ο Άρειος Πάγος

Το Β’ Ποινικό Τμήμα Διακοπών του Αρείου Πάγου με δικαστές τους αρεοπαγίτες Μαρία Γεωργίου (εισηγήτρια προεδρεύουσα), Αντιγόνη Καραΐσκου-Παλόγου, Βασιλική Ηλιοπούλου, Κυριάκο Οικονόμου και Σοφία Τζουμερκιώτη, έκανε δεκτή την αίτησή τους, καθώς άλλαξε ο νόμος και πλέον δεν τίθεται θέμα ποινικών ευθυνών, παρά μόνο προστίμου μέσω της ΕΕΤΤ. Ο Άρειος Πάγος αναίρεσε την απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και κήρυξε αθώους τους κατηγορούμενους. Αποτέλεσμα; Μπορεί οι άτυχοι καταναλωτές να έχασαν τα λεφτά τους από συσκευές που δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, αλλά οι ιδιοκτήτες του ηλεκτρονικού καταστήματος έμειναν στο απυρόβλητο.
Πάντως, μετά την πολυετή δικαστική τους περιπέτεια, το ηλεκτρονικό κατάστημά τους έκλεισε, αλλά το ερώτημα παραμένει: Πόσα ηλεκτρονικά καταστήματα μπορεί να διαθέτουν σήμερα ηλεκτρονικές συσκευές που δεν διαθέτουν τις προβλεπόμενες σημάνσεις; Πόσω μάλλον όταν, σύμφωνα με τον νέο νόμο, οι παραβάτες δεν κινδυνεύουν με φυλάκιση, αλλά στη χειρότερη περίπτωση μόνο με ένα πρόστιμο…

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

          

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας