More

  Προανακριτική: Βλέπουν παράβαση καθήκοντος για τον Νίκο Παππά

  Ο Νίκος Παππάς ως ύποπτος τέλεσης κακουργηματικών πράξεων έκλεισε τον κύκλο των καταθέσεων στην Προανακριτική της Βουλής, στέλνοντας υπόμνημα – έχοντας αυτό το δικαίωμα, δηλαδή να μην πάει στην Επιτροπή και υποστεί τη βάσανο των ερωτήσεων.

  Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ 

  Στην Προανακριτική αποδείχτηκε η πλήρης κατάρρευση του δήθεν ηθικού πλεονεκτήματος του ΣΥΡΙΖΑ

  Κέρδισε τίποτα με αυτό ο άλλοτε ισχυρότερος υπουργός της κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα; Όχι! ∆εν ελάφρυνε και προφανώς δεν επιβάρυνε τη θέση του. Τα κόμματα από την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν να γράφουν τα πορίσματά τους, έτσι ώστε στο τέλος του μήνα να πάνε στην Ολομέλεια και να μάθουμε αν ο Νίκος Παππάς θα παραπεμφθεί στο ∆ικαστικό Συμβούλιο ή όχι…

  Η Προανακριτική έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι το πολιτικό. Αποδείχτηκε ότι το λεγόμενο «ηθικό πλεονέκτημα» του ΣΥΡΙΖΑ ήταν «μούφα», ήταν «μουσαντένιο». Έναν χρόνο μετά την εκλογή του, ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούσε να γίνει… καθεστώς. Με τη ΣΥΡΙΖΑ Bank, την Αττικής, προσπάθησε να φτιάξει το ΣΥΡΙΖΑ Channel.

  Το δεύτερο σκέλος είναι το νομικό. Υπάρχει μία καραμπινάτη περίπτωση παράβασης καθήκοντος από τον Νίκο Παππά. Υποτίθεται ότι ήταν ο θεματοφύλακας της πολιτείας στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, αλλά έβλεπε να περνάνε από μπροστά του τα «μαύρα χρήματα» -αυτά που μεταφέρθηκαν από τους Χούρι στον Καλογρίτσα- χωρίς να επέμβει. ∆ωροδοκία δεν έχει αποδειχτεί. Κάτι είπε επ’ αυτού ο Καλογρίτσας, αλλά δεν έφερε αποδειχτικά στοιχεία, όπως υπαινίχθηκε ότι υπάρχουν.  Σύμφωνα με πληροφορίες τόσο η Νέα ∆ημοκρατία όσο και το Κίνημα Αλλαγής θα αναφέρουν στα πορίσματά τους ότι υπάρχει παράβαση καθήκοντος.

  Συνεπώς υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα η Ολομέλεια της Βουλής να στείλει τον Νίκο Παππά στο ∆ικαστικό Συμβούλιο και αυτό να αποφασίσει αν θα πρέπει η υπόθεση να πάει στο Ειδικό ∆ικαστήριο – κάτι που έμπειρες κοινοβουλευτικές πηγές αναφέρουν ότι συμβεί, δηλαδή θα παραπεμφθεί ο Νίκος Παππάς στο ∆ικαστικό Συμβούλιο.

  Το υπόμνημα 

  Από την άλλη πλευρά, ο Νίκος Παππάς στέκεται στα εξής σημεία μέσω των έγγραφων εξηγήσεων:

  1. Υπήρχε «μπροστινός» για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες; Συγκεκριμένα αναφέρει:

  «Ο επιχειρηματίας, Χρ. Καλογρίτσας, κατά την εξέτασή του […] ενόρκως αποδέχθηκε ότι ο ίδιος και ο υιός του, Βλαδίμηρος, συμμετείχαν στον επίμαχο διαγωνισμό με ίδια κεφάλαια. Συγκεκριμένως κατέθεσε επί λέξει τα ακόλουθα:

  α) «Για να βρεθούν τα 8.000.000 ευρώ: Ο γιος μου για να μη μείνει εργολάβος πούλησε τις μετοχές του που είχε στις διάφορες εταιρείες μας».

  β) «Όλοι εκείνη τη στιγμή ελεγχόμεθα από το ΚΕΦΟΜΕΠ και αυτός που φαινόταν ότι όφειλε τα λιγότερα ήταν ο Γιάννης, ο γιος μου. Και είπαμε να μπει ο Γιάννης μπροστά. Μάλιστα, ζητήσαμε τότε μ’ αυτούς τους ίδιους να φροντίσω να βγάλω μία φορολογική ενημερότητα, κάνοντας έναν διακανονισμό, κ.λπ., κάτι τέτοια. ∆εν βγήκε με τίποτα, δεν έγινε τίποτα […] Κι όμως, πληρώσαμε τότε 6.500.000 ευρώ […]».

  Τον Ιούνιο του 2019, το ∆ιεθνές ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο εξέδωσε απόφαση, σύμφωνα με την οποία η Τοξότης οφείλει να επιστρέψει τα 3.000.000 ευρώ σε θυγατρική της CCC, από την οποία και τα έλαβε ως προκαταβολή για την κατασκευή έργου στο εξωτερικό. Την απόφαση επικύρωσε, την 1η  Ιουλίου 2020, το Πρωτοδικείο Αθηνών.

  Σύμφωνα με το υπόμνημα Παππά:

  -«Οι καταβάλλοντες το εν λόγω ποσό ουδέποτε ισχυρίστηκαν ή ισχυρίζονται ότι κατέβαλαν αυτό εν είδει “δώρου” […] Και ο επιχειρηματίας Χρ. Καλογρίτσας ουδέποτε ισχυρίσθηκε ότι το εν λόγω ποσό του καταβλήθηκε ως “δώρο” […]».

  -«Από το από 06.05.2018 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, που υπογράφεται από τους Σάμερ Χούρι, Χρήστο Καλογρίτσα και Κυριάκο Τόμπρα […] προκύπτει ότι το φερόμενο ως “δώρο” επίμαχο ποσό των 3.000.000 ευρώ αποτέλεσε όχι μόνο αντικείμενο συζήτησης και διαπραγμάτευσης για τον τρόπο (και όχι για την υποχρέωση ή μη) επιστροφής του μεταξύ του καταβάλλοντος και του λαβόντος αυτό, και δη μέχρι και το 2018 […], αλλά πολύ περισσότερο αντικείμενο συμφωνίας για τον τρόπο επιστροφής του».

  1. Η έκθεση της ΤτΕ για τα 3.000.000 ευρώ που κατέληξαν στις εταιρείες Καλογρίτσα σύμφωνα με το υπόμνημα Παππά:

  -«Από την από 31.05.2021 Έκθεση Ειδικού Ελέγχου της ΤτΕ προκύπτουν τα εξής: “Μετά την επιστροφή της ως άνω εγγυητικής επιστολής και τη συνεπακόλουθη αποδέσμευση του ποσού, αυτό μεταφέρθηκε αυτούσιο υπέρ του μοναδικού μετόχου κ. Ιωάννη – Βλαδίμηρου Καλογρίτσα. […] Ο κ. Ι.Β. Καλογρίτσας μετέφερε το ποσό (σχεδόν στο σύνολό του) υπέρ της Τοξότης ΑΕ, η οποία στη συνέχεια ανάλωσε σταδιακά το ποσό για την κάλυψη αναγκών προκυπτουσών από το παραγωγικό κύκλωμά της”.

  “[…] σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΤΕ έγιναν πληρωμές υποχρεώσεων της εταιρείας (∆ΟΥ, ∆ΕΗ, ΤΜΕ∆Ε) […] Από ευρύ δείγμα συναλλαγών που ελέγχθηκαν […] προκύπτει ότι στην πλειονότητά τους αφορούσαν πληρωμές φορολογικών / ασφαλιστικών υποχρεώσεων της εταιρείας ή μεταφορές προς επιχειρήσεις / φυσικά πρόσωπα με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με τον κλάδο των κατασκευών (π.χ. τοπογράφοι, μηχανολόγοι μηχανικοί, κατασκευαστικές εταιρίες, εταιρίες καυσίμων, προμηθευτής επαγγελματικών οχημάτων, συστήματα διαχείρισης αποβλήτων κ.ά.)”.

  1. Εφημερίδα «Documento»: Ο Νίκος Παππάς αναφέρει σχετικά:

  «α) Ο τίτλος της εφημερίδας “Documento” ανέκαθεν ανήκε και ανήκει στον Κώστα Βαξεβάνη, ο οποίος “δάνεισε”- εισέφερε τον ως άνω τίτλο του στην εταιρεία του Ιωάννη – Βλαδίμηρου Καλογρίτσα στο πλαίσιο και για το χρονικό διάστημα της συνεργασίας τους,

  β) ο Βλαδίμηρος Καλογρίτσας μετά τη διακοπή της συνεργασίας τους εισέπραξε το σύνολο των απαιτήσεων της εν λόγω εταιρείας, οι οποίες ανήρχοντο σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Εισέπραξε, δε, το σύνολο των χρηματικών ποσών, που είχε εισφέρει στην εταιρεία του, “ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και εν συνεχεία “MEDIA DOC ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, μέσω διαδοχικών μειώσεων μετοχικού κεφαλαίου,

  γ) ο Κώστας Βαξεβάνης εξέδωσε και εκδίδει την εφημερίδα ‘’Documento’’ άνευ της συνδρομής και σύμπραξης του Ιωάννη = Βλαδίμηρου Καλογρίτσα και των εταιρειών του».

  1. «Πώς θα δίναμε άδεια στον Καλογρίτσα, ενώ είχαμε θέσει όρους που δεν κάλυπτε;». Ο Παππάς λέει:

  -«Μου αποδίδεται ότι προέβην στον σχεδιασμό, καθορισμό των όρων και νομοθέτηση ενός διαγωνισμού στον οποίο εξ αρχής επεδίωκα να λάβει άδεια ο Χρ. Καλογρίτσας, ο οποίος όμως εξ αρχής γνώριζα ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του σε αυτόν, και γι’ αυτό εν τέλει προέβην στην παραβίαση των όρων του εν λόγω διαγωνισμού, τους οποίους όρους όμως εγώ είχα θεσπίσει και νομοθετήσει, ώστε διά της εν λόγω παράβασης μου ο προαναφερόμενος επιχειρηματίας να λάβει την επίμαχη άδεια, την οποία όμως τελικά ουδέποτε έλαβε, αφού κηρύχθηκε έκπτωτος από τον διαγωνισμό, του οποίου τους όρους εγώ παρέβην».

  1. Μέλη της οικογένειας Χούρι οι «White House» και «White Porscha»

  Όπως τονίζεται στο υπόμνημα Παππά:

  -«[…] η ορθή μετάφραση της λέξης “House” στα ελληνικά είναι οικία, άλλως σπίτι, και όχι οίκος, αφού ο εν λόγω όρος πλέον χρησιμοποιείται για να καταδείξει μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οικογένειες με παράδοση ή δυναστεία, εμβληματικά κτίρια, και δη εξουσίας (λ.χ. Λευκός Οίκος των Η.Π.Α.) κλπ. Η επιλογή των Βουλευτών της Νέας ∆ημοκρατίας να μεταφράσουν την εν λόγω λέξη ως “οίκο” και όχι ως “οικία” προδήλως ούτε τυχαία είναι ούτε αποτελεί ασυνείδητη αστοχία τους, αλλά εντάσσεται στην οργανωμένη προσπάθειά τους να οικοδομήσουν επιχειρήματα και εντυπώσεις, που μπορούν να στηρίξουν την εργολαβική κατασκευή της σε βάρος μου κατηγορίας».

  -«Η φράση “White House” […] είναι αυταπόδεικτο ότι χρησιμοποιείται για να καταδειχθεί ο Samer Khoury, βασικός μέτοχος και Προέδρος της “CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL” […] και ο οποίος διαμένει σε μία λευκή οικία στην Κηφισιά, όπου και ασκεί τη διοίκηση των εταιρειών του».

  -«Η φράση “White Porscha” […] πιθανότατα (σε βαθμό βεβαιότητας) αποτελεί το προσωνύμιο του αδελφού του Samer Khoury, Tawfiq Khoury, που αποτελεί το δεύτερο ιεραρχικά πρόσωπο του Ομίλου, το οποίο (προσωνύμιο) του έχει προσδοθεί πιθανόν εξαιτίας του υπερπολυτελούς σπορ αυτοκινήτου, λευκού χρώματος, μάρκας “Porsche”, που έχει στην κυριότητά του».

  -«Με τη λέξη “φίλοι” (και οι “λογαριασμοί τους”) αδιαμφισβήτητα νοούνται οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Χούρυ».

  1. Δεν ζητήθηκαν χρήματα από τρίτους

  -«[…] οι εκπρόσωποι του Ομίλου Χούρυ ουδαμού και ουδόλως ισχυρίζονται ότι τους ζητήθηκε από εμένα να καταβάλουν οποιοδήποτε ποσό, αντιθέτως ρητώς, σαφώς και κατηγορηματικώς ισχυρίζονται ότι το επίμαχο ποσό των 3.000.000 ευρώ τους ζητήθηκε από τον επιχειρηματία, Χρ. Καλογρίτσα, ενώ και ο εν λόγω επιχειρηματίας αλλά και ο υπ’ αυτού προταθείς και ενόρκως εξετασθείς μάρτυρας, Κυρ. Τόμπρας, ρητώς αποδέχονται ότι η καταβολή του επίμαχου ποσού συμφωνήθηκε απευθείας μεταξύ των Σ. Χούρυ και Χρ. Καλογρίτσα, καίτοι διαφωνούν για την αιτία καταβολής του, η οποία αποτελεί και την αιτία της μεταξύ τους αστικής αντιδικίας».

  «Ακόμη και εάν ήθελε θεωρηθεί ότι ταυτίζομαι με το “White House”, τη “White Porscha” ή οποιαδήποτε άλλη φράση ή λέξη εφευρεθεί από τους πολιτικούς εμπνευστές αυτής της παρωδίας […] επ’ ουδενί λόγω δύναται να προκύψει ότι ακόμη και υπό την ανωτέρω ιδιότητά μου είμαι αυτός που “ζήτησε” το ποσό των 3.000.000 ευρώ από τους εκπροσώπους του Ομίλου Χούρυ. Και αυτό, γιατί:

  1. i) στα επίμαχα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το “White House” και η “White Porscha” δεν ζητούν την καταβολή του εν λόγω ποσού, αλλά καθορίζουν τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο της καταβολής του […]».

  Στο κλείσιμο του Υπομνήματός του ο πρώην υπουργός σημειώνει:

  «Επειδή στην κρινόμενη περίπτωση οι σε βάρος μου κατηγορίες είναι καθ’ ολοκληρίαν αβάσιμες και παντελώς αναπόδεικτες, και διαψεύδονται όχι μόνον από τα στοιχεία και τις ένορκες καταθέσεις των εξετασθέντων μαρτύρων, αλλά και από την κοινή λογική, σας καλώ να αποφασίσετε κατά συνείδηση σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας και της ενώπιον της Επιτροπής σας διαδικασία, και να μην προβείτε σε υλοποίηση αποφάσεων οι οποίες θα εκκινούν από πολιτικές σκοπιμότητες».

  Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΜΠΑΜ» που κυκλοφορεί

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Η αχαριστία της Πελώνη στον Άδωνι που τη στήριξε

  Ακολουθήστε μας στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

  Πρόσφατα Άρθρα

  Λ. Πετρούνιας: «Μπορώ να φτάσω ακόμα πιο ψηλά» – «Είναι ατόπημα και άδικο» που δεν μεταδόθηκε η προσπάθεια μου από την ΕΡΤ

  Ο Λευτέρης Πετρούνιας μίλησε για τον προκριματικό στους κρίκους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. «Σίγουρα το πρόγραμμα που έκανα ήταν πολύ καλό, αλλά μπορεί να...

  Τόκιο: Αυτή είναι η εκπληκτική προσπάθεια του βασιλιά των κρίκων Λ. Πετρούνια που δεν μετέδωσε η ΕΡΤ (βίντεο)

  Ο Λευτέρης Πετρούνιας πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση στα προκριματικά των κρίκων στους Ολυμπιακούς Αγώνες προκρίθηκε πρώτος στην κατάταξη για τον τελικό, όπου είναι το...

  Ψηλά τη Σημαία: Η ύψιστη τιμή για Κορακάκη & Πετρούνια στην Τελετή Έναρξης!

  Η Άννα Κορακάκη και ο Λευτέρης Πετρούνιας ηγήθηκαν της παρέλασης των αθλητών στην Τελετή  Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Για πρώτη φορά στην ιστορία...

  Αυτό είναι το θύμα της μαφιόζικης εκτέλεσης στη Θήβα

  Πατέρας δύο παιδιών ήταν ο 45χρονος που έπεσε θύμα δολοφονίας, τα ξημερώματα του Σαββάτου, έξω από το σπίτι του στη Θήβα. Ο Κώστας Τσαφταρίδης...

  Στην ΜΠΑΜ που κυκλοφορεί: ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΗΣ ΦΡΙΚΗΣ. Η ανατριχιαστική Δικογραφία για το έγκλημα στη Φολέγανδρο

  Η εφημερίδα των μεγάλων αποκαλύψεων που κυκλοφορεί την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021 με ρεπορτάζ που θα κάνουν «ΜΠΑΜ» και θα προκαλέσουν σεισμό! ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΗΣ...