13:52 Κυριακή 29 Μαΐου 2022
eReportaz

Live:

Prodea: Κέρδη 121 εκατ. ευρώ

Prodea: Κέρδη 121 εκατ. ευρώ

Η Prodea Investments ανακοίνωσε ότι τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 121,8 εκατ. ευρώ έναντι 41,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Το καθαρό κέρδος από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθε σε 57,4 εκατ. (έναντι καθαρών ζημιών 8,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2020), αντικατοπτρίζοντας τη θετική τάση του κλάδου εμπορικών ακινήτων στην Ελλάδα.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 75,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021 έναντι 77,2 εκατ. το εννεάμηνο του 2020, και τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds From Operations – FFO) ανήλθαν σε 46,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2021 έναντι 54,3 εκατ. την αντίστοιχο περίοδο του 2020.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου για το εννεάμηνο του 2021 ανήλθε σε 98,5 εκατ. ευρώ έναντι 102,1 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020. Αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) για το εννεάμηνο του 2021, τα έσοδα από μισθώματα του ομίλου δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από την πανδημία λόγω της μικρής έκθεσης του χαρτοφυλακίου ακινήτων του ομίλου σε επιχειρήσεις, η δραστηριότητα των οποίων επλήγη από την πανδημία. 

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του ομίλου την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθε σε 1.381,4 εκατ. ευρώ ή 5,41 ευρώ ανά μετοχή έναντι 1.367,9 εκατ. ευρώ και 5,35 ευρώ ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

Όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΜΠΑΜ που κυκλοφορεί

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

          

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας