21:09 Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023
eReportaz

Live:

Το ηλεκτρονικό TAXIS αγαπάει τη... γραφειοκρατία

Το ηλεκτρονικό TAXIS αγαπάει τη... γραφειοκρατία

Αντιμέτωποι με μία νέα γραφειοκρατική διαδικασία κινδυνεύουν να βρεθούν εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που θα υποβάλουν τις επόμενες ημέρες ηλεκτρονικά τα έντυπα της Εφορίας.

Τη στιγμή που το υπουργείο Οικονομικών υποχρέωσε εφέτος 8.500.000 φορολογούμενους να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα έντυπα της Εφορίας και τα δικαιολογητικά να τα κρατήσουν σπίτι τους κι αν ποτέ τους ζητηθούν να τα προσκομίσουν, την ίδια στιγμή εκδίδει αποφάσεις που ουσιαστικά ανατρέπουν το σκεπτικό της ηλεκτρονικής διαδικασίας, που δεν είναι άλλο από το να ισχύσει στην Ελλάδα λιγότερη γραφειοκρατία.

Εκατοντάδες φορολογούμενοι πατώντας το κουμπί για την αποστολή της φορολογικής δήλωσης έρχονται αντιμέτωποι με ένα μήνυμα που τους πληροφορεί ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην Εφορία και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά σαν να είχαν υποβάλει τη δήλωση χειρόγραφα. Και το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί το υπουργείο υποβάλλει σε μία τέτοια διαδικασία τους φορολογούμενους και δεν τους άφηνε εξ αρχής να στείλουν τη δήλωση και τα δικαιολογητικά με το ταχυδρομείο, όπως συνέβη για τους συνταξιούχους την προηγούμενη χρονιά.

Ειδικότερα, σε υπουργική απόφαση προβλέπεται ότι με την υποβολή ηλεκτρονικά των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2013 και επομένων ετών, η ΓΓΠΣ προβαίνει στη διασταύρωση των δηλωθέντων ποσών με τα ηλεκτρονικά αρχεία που τηρούνται σε αυτή και ανάλογα με το αποτέλεσμα της διασταύρωσης κατατάσσει τις δηλώσεις σε δύο κατηγορίες, ως ακολούθως:

Α’ Κατηγορία

Περιλαμβάνονται οι δηλώσεις για τις οποίες, μετά τη διασταύρωση ποσών με τα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία στη ΓΓΠΣ, δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος και εκκαθαρίζονται άμεσα. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό, η διαδικασία επιστροφής στους δικαιούχους κατηγοριοποιείται περαιτέρω ως εξής:

Διαδικασία για τους δικαιούχους που είναι φορολογικά ενήμεροι

Η ΓΓΠΣ παράγει μαγνητικά αρχεία των ενήμερων δικαιούχων. Στη συνέχεια, με την ενημέρωση από τις τράπεζες για την πίστωση των έντοκων λογαριασμών ή για τη μεταφορά των ποσών στους άτοκους μεταβατικούς λογαριασμούς με βάση τον ΑΦΜ, η ΓΓΠΣ εκδίδει και αποστέλλει στους δικαιούχους, μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα, ενσωματωμένη ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος.

Η ειδοποίηση αυτή θα έχει τα ακόλουθα στοιχεία:

-Το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.

-Τη διεύθυνση της κατοικίας του.

-Το επιστρεφόμενο ποσό.

-Τον ΑΦΜ.

-Τον αριθμό του λογαριασμού για όσους η επιστροφή θα γίνει μέσω έντοκου λογαριασμού.

-Την ημερομηνία μετά την οποία μπορούν να κάνουν ανάληψη ή να εισπράξουν το επιστρεφόμενο ποσό και την τράπεζα που μπορούν να κάνουν την ανάληψη ή την είσπραξη σε περίπτωση μη ύπαρξης έντοκου λογαριασμού.

Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από τον φορολογούμενο στη φορολογική δήλωση θα πιστώνεται μόνο μία φορά.

Διαδικασία για δικαιούχους που δεν είναι φορολογικά ενήμεροι

Η ΓΓΠΣ αποστέλλει στις ΔΟΥ μαγνητικά ατομικά εκκαθαρισμένα ΑΦΕΚ και στους δικαιούχους εκκαθαριστικά σημειώματα με αντίστοιχη ενημέρωση ότι η επιστροφή θα διενεργηθεί από τη ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προσκόμιση στη ΔΟΥ των σχετικών με τη δήλωση δικαιολογητικών.

Β’ Κατηγορία

Περιλαμβάνονται οι δηλώσεις για τις οποίες, μετά τη διασταύρωση των δηλωθέντων ποσών με τα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία στη ΓΓΠΣ, απαιτείται έλεγχος των πρωτότυπων δικαιολογητικών. Οι εν λόγω δηλώσεις δεν εκκαθαρίζονται άμεσα.

Η ΓΓΠΣ ενημερώνει τους υπόχρεους ότι προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση της δήλωσής τους πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή εκτύπωση της υποβληθείσας δήλωσης με τα απαιτούμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος εντός 15 εργάσιμων ημερών.

Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τη ΔΟΥ, και εφόσον αυτά είναι ορθά, η ΔΟΥ ενημερώνει άμεσα τη ΓΓΠΣ προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση της δήλωσης.

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του φορολογούμενου στην πρόσκληση για προσκόμιση των δικαιολογητικών ή μη ορθότητας των δικαιολογητικών που προσκομίζονται ενημερώνεται ο φορολογούμενος ότι η υποβληθείσα δήλωσή του προωθείται για περαιτέρω έλεγχο.

Στις περιπτώσεις οφειλών προς το Δημόσιο διενεργούνται οι απαραίτητοι συμψηφισμοί και εάν απομένει ποσό για επιστροφή, αυτό επιστρέφεται στον φορολογούμενο από τη ΔΟΥ κατόπιν ελέγχου της τήρησης των προϋποθέσεων χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας.

Πηγή: tovima.gr

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

Top News

      

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας