20:47 Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023
eReportaz

Live:

ΕΚΠΑ: Στην 9η θέση παγκοσμίως για την πολιτική του σε θέματα Ισότητας

ΕΚΠΑ: Στην 9η θέση παγκοσμίως για την πολιτική του σε θέματα Ισότητας

Στην 9η θέση παγκοσμίως βρέθηκε το ΕΚΠΑ για την πολιτική του σε θέματα «Ισότητας των φύλων» και στην 27η θέση στην «Ποιοτική Εκπαίδευση», σύμφωνα με την Κατάταξη Times Higher Education Impact Ranking

Προσφάτως ανακοινώθηκε από τον έγκριτο φορέα Times Higher Education, η πολύ σημαντική παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων «THE University Impact Rankings». Πρόκειται για μία αξιολόγηση της θέσης των Πανεπιστημίων παγκοσμίως, με βάση την οικονομική και κοινωνική τους επίδραση, όπως αυτή αποτιμάται σε σχέση με τους δεκαεπτά στόχους βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.  H συγκεκριμένη κατάταξη δημοσιεύεται για 5η συνεχόμενη χρονιά, και η φετινή έκδοση είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα σε συμμετοχή Πανεπιστημίων, περιλαμβάνοντας πάνω από 1.700 Ιδρύματα από 110 χώρες και περιφέρειες, σε 18 πίνακες – έναν για κάθε έναν από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs), καθώς και μία συνολική κατάταξη.

Η φετινή ανακοίνωση επιφύλαξε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών τις υψηλότερες επιδόσεις και διακρίσεις στην ιστορία του αφού για πρώτη φορά κατατάσσεται στα καλύτερα 10 Πανεπιστήμια παγκοσμίως στον Στόχο 5, ο οποίος αφορά την πολιτική και τις ενέργειες των Ιδρυμάτων για την Ισότητα των φύλων,  καταλαμβάνοντας την 9η θέση μεταξύ 1081 Πανεπιστημίων . Επιπροσθέτως το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 27η θέση παγκοσμίως στον Στόχο 4: Ποιοτική Εκπαίδευση (Quality Education) και στην 69η θέση στον κόσμο στον Στόχο 10. «Μείωση Ανισοτήτων».  Επιπροσθέτως το ΕΚΠΑ καταλαμβάνει εξαιρετικά υψηλές θέσεις και επιτυγχάνει διακρίσεις και σε άλλους τέσσερις επιμέρους στόχους οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, στους οποίους βρίσκεται για πρώτη φορά, και στους τέσσερις,  την ίδια χρονιά στις θέσεις 101-200.  Η άνοδος του Ιδρύματος καθίσταται ακόμη πιο σημαντική αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η συμμετοχή των Πανεπιστημίων αυξήθηκε κατά 21% σε σχέση με πέρυσι (1700 φέτος από 1406 το 2022). Τα αποτελέσματα της  κατάταξης επιβεβαιώνουν την σημαντική επίδραση που ασκεί το ΕΚΠΑ στην βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας, στην οικονομική ανάπτυξη, στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, στην παιδεία και την υγεία.

Στον πίνακα 1 αποτυπώνεται με σειρά αρίθμησης των στόχων, η κατάταξη που καταλαμβάνει το ΕΚΠΑ στους επιμέρους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης για την φετινή χρονιά.  Παρέχεται μια σύντομη περιγραφή του κάθε στόχου καθώς και ο αριθμός των Πανεπιστημίων που έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα αποτίμησης του κάθε στόχου. Με βάση τα αποτελέσματα της Κατάταξης το ΕΚΠΑ  βαθμολογήθηκε και στους 8 από τους 17 στόχους στην αξιολόγηση των οποίων συμμετείχε παρέχοντας στοιχεία., με την βαθμολογία που έλαβε να ξεπερνά κάθε προσδοκία, όντας η υψηλότερη των τελευταίων ετών

Πιο συγκεκριμένα και με σειρά επίδοσης:

  • Στον Στόχο 5: Ισότητα των Φύλων (Gender Equality), το ΕΚΠΑ βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία του στην 9η θέση παγκοσμίως μεταξύ των 1081 Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν και με συνολική βαθμολογία 75,9/100, ανεβαίνοντας 64 θέσεις από την 75η στην οποία βρισκόταν το 2022.
  • Στον Στόχο 4: Ποιοτική Εκπαίδευση (Quality Education), το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 27η παγκοσμίως μεταξύ των 1304 Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν και με συνολική βαθμολογία 82/100.
  • Στον Στόχο 10: Μείωση Ανισοτήτων (Reduced Inequalities) το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 69η Θέση στον κόσμο μεταξύ 901 Πανεπιστημίων με βαθμολογία 77,1 στα 100
  • Στον Στόχο 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές (Industry, Innovation and Infrastructure), το ΕΚΠΑ βρίσκεται στις θέσεις 101-200 παγκοσμίως μεταξύ των 873 Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν και με συνολική βαθμολογία 77,8/100
  • Στον Στόχο 16: Ειρήνη – Δικαιοσύνη και Ισχυροί Οργανισμοί (Peace, Justice and Strong Institutions), το ΕΚΠΑ βρίσκεται στις θέσεις 101-200 παγκοσμίως μεταξύ των 910 Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν και με συνολική βαθμολογία 70,7/100
  • Στον Στόχο 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη (Decent Work and Economic Growth), το ΕΚΠΑ βρίσκεται στις θέσεις 101-200 παγκοσμίως μεταξύ των 960 Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν και με συνολική βαθμολογία 67,2/100
  • Στον Στόχο 3: Καλή Υγεία και Ευημερία (Good Health and Wellbeing), το ΕΚΠΑ βρίσκεται στις θέσεις 301-400 παγκοσμίως μεταξύ των 1218 Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν και με συνολική βαθμολογία 66,7/100
  • Στον Στόχο 17: Συνεργασία για την Επίτευξη Στόχων (PARTNERSHIP FOR THE GOALS), το ΕΚΠΑ ανέβηκε στις θέσεις 601-800 παγκοσμίως μεταξύ των 1625 Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν και με συνολική βαθμολογία 58,4/100

Συνολικά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στις θέσεις 301-400 παγκοσμίως μεταξύ 1406 Πανεπιστημίων με συνολική βαθμολογία  76,4/100  ανεβαίνοντας 200 θέσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος στο οποίο είχε λάβει 68,7/100  (θέσεις 401-600) και στην 1η θέση μεταξύ των 10 ελληνικών πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στην κατάταξη. Ακολουθούν στη 2η θέση  το Πανεπιστήμιο Κρήτης (θέσεις 401-600) και στην 3η θέση το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας στις θέσεις 601-800 (δείτε Πίνακα 2).

 

 

Πίνακας 1: Η θέση του ΕΚΠΑ σύμφωνα με την ΤΗΕ στους επιμέρους δείκτες – στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ για το 2023

α/α SDGs Περιγραφή Στόχου Θέση του ΕΚΠΑ

2023

Αριθμός Πανεπιστημίων

2023

Θέση του ΕΚΠΑ

2022

Αριθμός Πανεπιστημίων

2022

1. SDG3: Καλή Υγεία και Ευεξία Αποτιμά την έρευνα των πανεπιστημίων σχετικά με βασικές ασθένειες και τις συνθήκες υγείας, την υποστήριξή τους στα επαγγέλματα της υγειονομικής περίθαλψης και την μέριμνα για την υγεία των φοιτητών και του προσωπικού τους. 301-400 1218 301-400 1101
2. SDG4: Ποιοτική Εκπαίδευση Αποτιμά τη συμβολή των πανεπιστημίων στην προσχολική εκπαίδευση (μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης για δασκάλους) και τη διά βίου μάθηση της κοινωνίας, την παιδαγωγική τους έρευνα και τη δέσμευσή τους για εκπαίδευση που οδηγεί σε κοινωνική ένταξη. 27η 1304 101-200 1180
3. SDG5: Ισότητα των φύλων

 

Μετρά την έρευνα των πανεπιστημίων σχετικά με τη μελέτη του φύλου, τις πολιτικές τους για την ισότητα των φύλων και τη δέσμευσή τους να προσλάβουν και να προωθήσουν τις γυναίκες 9η 1081 75 938
4. SDG8: Αξιοπρεπής Εργασία  και Οικονομική Ανάπτυξη Με τον συγκριμένο στόχο ελέγχεται η προσπάθεια των Πανεπιστημίων να δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας οι οποίες δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς  συνθήκες εργασίας και ικανοποιητικές απολαβές και ευκαιρίες απασχόλησης στους εργαζόμενους όλων των ηλικιών 101-200 960 201-300 849
5. SDG9: Βιομηχανία Καινοτομία και Υποδομές Ο συγκεκριμένος στόχος μετρά την ερευνητική απόδοση των Πανεπιστημίων η οποία οδηγεί σε αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα (πατέντες. Τεχνοβλαστούς) που παράγουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες ενώ βελτιώνουν  τις υπάρχουσες βιομηχανικές και τεχνολογικές υποδομές. 101-200 873 101-200 785
6. SDG10: Μείωση των Ανισοτήτων

 

Αποτιμά την έρευνα και τη δράση των πανεπιστημίων σχετικά με τις κοινωνικές ανισότητες, τις πολιτικές τους για τις διακρίσεις και τη δέσμευσή τους να προσλάβουν προσωπικό και να προσελκύσουν φοιτητές από υποεκπροσωπούμενες ομάδες. 69η 901 81 796
7. SDG16: Ειρήνη – Δικαιοσύνη και Ισχυροί Οργανισμοί Ο συγκεκριμένος στόχος αποτιμά τις ενέργειες των Πανεπιστημίων στην προαγωγή ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών που θα παρέχουν ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη καθώς και σε αποτελεσματικούς και υπεύθυνους θεσμούς σε όλα τα επίπεδα. 101-200 910 301-400 809
8. SDG17: Σύμπραξη  και  συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων

 

Επικεντρώνει στις συνεργασίες με ιδρύματα άλλων χωρών, στην προώθηση και διάχυση καλών πρακτικών και στη δημοσίευση στοιχείων 601-800 1625 801-1000 1438

Πηγή: Ιστοσελίδα Time Higher Education 

 

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 ΦΣΘ: Έρευνα του ΕΚΠΑ για την αντικαρκινική δράση της φαρμακευτικής κάνναβης

 

 

 Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψαν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» και η ΠΕΦ

 

 

Πίνακας 2: Η συνολική θέση και βαθμολογία των ελληνικών Πανεπιστημίων για το 2023  στην Παγκόσμια Κατάταξη Times Higher Education Impact Ranking

  Πανεπιστήμιο Συνολική Βαθμολογία

2023

Συνολική Βαθμολογία

2022

Θέση στην Ελλάδα

2023

Θέση στην Ελλάδα

2022

Θέση Παγκοσμίως

2023

Θέση Παγκοσμίως

2022

1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 72.7 -76.7 65.0-71.9 1η 1η 301-400 401-600
2 Πανεπιστήμιο Κρήτης 66.9-72.6 65.0-71.9 2η 1η 401-600 401-600
3 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 59.7-66.7 57.3-64.9 2η 601-800 601-800
4 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 59.7-66.7 57.3-64.9 2η 601-800 601-800
5 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας 59.7-66.7 57.3-64.9 2η 601-800 601-800
6 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 53.9-59.6 57.3-64.9 4η 2η 801-1000 601-800
7 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 53.9-59.6 50.3-57.2 4η 3η 801-1000 801-1000
8 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 53.9-59.6 50.3-57.2 4η 3η 801-1000 801-1000
9 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 7.9-53.8 9.2–50.2 5η 4η 1000+ 1000+
10 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 7.9-53.8 9.2–50.2 5η 4η 1000+ 1000+

Πηγή: Ιστοσελίδα Times Higher Education

https://www.timeshighereducation.com/impactrankings#!/length/25/locations/GRC/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined

 

Οι δεκαεπτά στόχοι για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη (SDGsSustainable Development Goals), αναλύονται στον παρακάτω υπερσύνδεσμο και είναι οι εξής:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Θα πρέπει να τονιστεί ότι κάθε Πανεπιστήμιο έπρεπε να θέσει στον φορέα κατάταξης μια σειρά ποιοτικών στοιχείων και τεκμηρίων στα Αγγλικά (εκθέσεις, κείμενα πολιτικών και διαδικασιών, υπερσυνδέσμους στην ιστοσελίδα κ.α) που να αποδεικνύουν τις προσπάθειες του για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης κάθε Πανεπιστήμιο για να αξιολογηθεί θα έπρεπε να υποβάλλει στοιχεία για τουλάχιστον τέσσερις από τους δεκαεπτά στόχους, με υποχρεωτικό στόχο τον SDG17 –«Σύμπραξη  και  συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων».

Η βαθμολογία των Πανεπιστημίων υπολογίζεται ως εξής:

1ον) Ο στόχος 17 (SDG17) σύμπραξη  και  συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων, λαμβάνει το 22% της συνολικής βαθμολογίας,

2ον) Επιλέγονται, οι τρεις στόχοι κάθε ιδρύματος με την υψηλότερη βαθμολογία, κάθε ένας εκ των οποίων συμβάλλει κατά 26% στη συνολική βαθμολογία.

3ον) Το άθροισμα του SDG17 και των τριών επιλεχθέντων στόχων με τους ανωτέρω συντελεστές στάθμισης οδηγεί στον υπολογισμό της βαθμολογίας κάθε Πανεπιστημίου και στον προσδιορισμό της θέσης του στη συνολική κατάταξη.

Η βαθμολογία για τη συνολική κατάταξη είναι ο μέσος όρος των συνολικών βαθμολογιών των δύο τελευταίων ετών. Στον πίνακα 3 μπορείτε να   ενημερωθείτε για την επίδοση του ΕΚΠΑ ανά Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Δείκτη.

 

Πίνακας 3: Αναλυτική Βαθμολογία ΕΚΠΑ κατά Στόχους και Δείκτες
Στόχος SDG Όνομασία Δείκτη
Metric name
Βαθμολογία Κατάταξη ΕΚΠΑ Αριθμός
Πανεπιστημίων
SDG3: Good Health and Wellbeing Research on health and well-being 82,1 301–400 1218
SDG3: Good Health and Wellbeing Number of students graduating in health professions 61 301–400 1218
SDG3: Good Health and Wellbeing Collaborations and health services 61,1 301–400 1218
SDG4: Quality Education Research on early years and lifelong learning education 77,2 27 1304
SDG4: Quality Education Proportion of graduates with teaching qualification 79,1 27 1304
SDG4: Quality Education Lifelong learning measures 62,5 27 1304
SDG4: Quality Education Proportion of first-generation students 98,6 27 1304
SDG5: Gender Equality Research on gender equality 77,8 =9 1081
SDG5: Gender Equality Proportion of first-generation female students 78,6 =9 1081
SDG5: Gender Equality Student access measures 68,2 =9 1081
SDG5: Gender Equality Proportion of senior female academics 75,6 =9 1081
SDG5: Gender Equality Proportion of women receiving degrees 78,5 =9 1081
SDG5: Gender Equality Women’s progress measures 76 =9 1081
SDG8: Decent Work and Economic Growth Research on economic growth and employment 71,8 101–200 960
SDG8: Decent Work and Economic Growth Employment practice 47,9 101–200 960
SDG8: Decent Work and Economic Growth Expenditure per employee 4,9 101–200 960
SDG8: Decent Work and Economic Growth Proportion of students taking work placements 98 101–200 960
SDG8: Decent Work and Economic Growth Proportion of employees on secure contracts 100 101–200 960
SDG9: Industry, Innovation and Infrastructure Research on industry, innovation and infrastructure 73,5 101–200 873
SDG9: Industry, Innovation and Infrastructure Patents citing university research 100 101–200 873
SDG9: Industry, Innovation and Infrastructure University spin offs 44,8 101–200 873
SDG9: Industry, Innovation and Infrastructure Research income from industry and commerce 99,9 101–200 873
SDG10: Reduced Inequalities Research on reduced inequalities 72,6 =69 901
SDG10: Reduced Inequalities First-generation students 99,1 =69 901
SDG10: Reduced Inequalities Students from developing countries 62,5 =69 901
SDG10: Reduced Inequalities Proportion of students with disabilities 99,5 =69 901
SDG10: Reduced Inequalities Proportion of employees with disabilities 87,3 =69 901
SDG10: Reduced Inequalities Measures against discrimination 57,9 =69 901
SDG16: Peace, Justice and Strong Institutions Research on peace and justice 85,9 101–200 910
SDG16: Peace, Justice and Strong Institutions University governance measures 63,5 101–200 910
SDG16: Peace, Justice and Strong Institutions Working with government 51,7 101–200 910
SDG16: Peace, Justice and Strong Institutions Proportion of graduates in law and civil enforcement 80,1 101–200 910
SDG17: Partnership for the Goals Research into partnership for the goals 70,8 601–800 1625
SDG17: Partnership for the Goals Relationships to support the goals 46,6 601–800 1625
SDG17: Partnership for the Goals Publication of SDG reports 56,9 601–800 1625
SDG17: Partnership for the Goals Education for the SDGs 55,5 601–800 1625
Πηγή :  SDG Impact Overview | THE DataPoints

 

Η συγκεκριμένη επιτυχία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι ξεχωριστή και έχει ιδιαίτερη σημασία αφενός διότι το Ίδρυμα για πρώτη φορά στην ιστορία του βρίσκεται στα 10 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως σε μία κατάταξη,  αφετέρου διότι αναδεικνύονται στην πράξη οι προσπάθειες της διοίκησης του Ιδρύματος για ένα ανθρωποκεντρικό Πανεπιστήμιο που σέβεται την διαφορετικότητα, επιδιώκει την ισότητα, δημιουργεί και καινοτομεί συνεχώς και αποτελεί ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον για το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του.

Τα εύσημα ανήκουν σε όλη την ακαδημαϊκή μας κοινότητα, και ιδιαίτερα στο διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο εργάζεται άοκνα, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σημαντική αποτελεσματικότητα, παρά την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση του Ιδρύματος. Η άνοδος στις παγκόσμιες κατατάξεις Πανεπιστημίων είναι απόρροια της δικής του δουλειάς. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Αντιπρύτανη και Προέδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ Καθ. Δημήτριο Καραδήμα και στα στελέχη της Υπηρεσίας για τη συνεχή, μεθοδική και αποτελεσματική δουλειά την οποία κάνουν, προκειμένου να στέλνουν τα απαραίτητα δεδομένα σε δώδεκα διαφορετικές κατατάξεις ετησίως ,συμπληρώνοντας εκθέσεις και ειδικά ερωτηματολόγια.

 

Θάνος Δημόπουλος

 

Πρύτανης ΕΚΠΑ

 

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

Top News

      

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας