10:04 Κυριακή 16 Ιουνίου 2024
eReportaz

Live:

Έρχεται ο… Big Βrother των συνόρων

Έρχεται ο… Big Βrother των συνόρων

Να θωρακίσει τις πύλες εισόδου της χώρας με ένα σύστημα τελευταίας τεχνολογίας που θα επιτρέπει σε όλες τις υπηρεσίες ασφαλείας να έχουν πρόσβαση σε κοινές βάσεις δεδομένων (προκειμένου να αποτρέπεται η παράνομη είσοδος και έξοδος από τα σύνορα), επιχειρεί η Ελληνική Αστυνομία.

Του Φώτη Ανδρέου
Hi-tech έλεγχοι διαβατηρίων με e- gates, ενώ ξεκινούν και έλεγχοι βιομετρικών χαρακτηριστικών – Ξεπερνά τα 25.000.000 ευρώ το συνολικό κόστος.

Το σύστημα αναμένεται να εκσυγχρονίσει το υπάρχον, ενώ το κόστος της προμήθειας του εξοπλισμού, καθώς και του λογισμικού που θα διασφαλίζει την αδιάλειπτη σύνδεση των αστυνομικών υπηρεσιών, αναμένεται να φτάσει το ιλιγγιώδες ποσό των 25.000.000 ευρώ. Το σύστημα θα εγκατασταθεί στους 106 υφιστάμενους σταθμούς ελέγχου όπου έχει αρμοδιότητα η Ελληνική Αστυνομία. Από αυτούς, οι 19 σταθμοί ελέγχων βρίσκονται σε χερσαία σημεία της χώρας, 59 στα νησιά και 28 στα αεροδρόμια. Παράλληλα, θα εγκατασταθεί στο αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και σε 425 σταθερά σημεία αλλά και 128 «βαλίτσες».

Οι «βαλίτσες»

Το νέο αναβαθμισμένο σύστημα ελέγχου των συνόρων, αναμένεται να είναι έτοιμο το 2022, με τη χώρα μας, όταν αυτό αποκτηθεί και εγκατασταθεί, να εναρμονίζεται με τον κανονισμό 2017/2226 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Το σύστημα θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα χειροκίνητων διαβατηριακών ελέγχων αλλά και «έξυπνες» φορητές λύσεις. Σε κάθε περίπτωση ο χειριστής θα διαθέτει, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, μια συσκευή αναγνώρισης πλήρους σελίδας ταξιδιωτικών εγγράφων, συσκευή λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και συσκευή λήψης εικόνας προσώπου. Παράλληλα, σε κάθε σταθερό σημείο ελέγχου θα υπάρχει και ένας θάλαμος λήψης βιομετρικών χαρακτηριστικών. Όπου δεν θα υπάρχει σταθερό σημείο ελέγχου, οι αστυνομικοί θα έχουν ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες με τη χρήση «βαλίτσας» που θα περιλαμβάνει όλον τον εξοπλισμό και θα μεταφέρεται οπουδήποτε κρίνεται σκόπιμο.

Οι 10 φάσεις

Το νέο σύστημα των 25.000.000 ευρώ, αναμένεται να είναι έτοιμο προς χρήση τον Φεβρουάριο του 2022. Μετά την ανάθεση του έργου, η ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει σε διάστημα 30 ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης τη μελέτη εφαρμογής που θα περιλαμβάνει:

• Αναγνώριση των πιθανών κινδύνων της ∆ράσης και καθορισμός του σχεδίου διαχείρισής τους.
• Περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού για το κύριο και εφεδρικό κέντρο δεδομένων.
• Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών.
• Κατάρτιση του πλάνου και των σεναρίων δοκιμών αποδοχής του εξοπλισμού και του λογισμικού.

Στη δεύτερη φάση, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού και λογισμικού στο κύριο κέντρο δεδομένων, ο οποίος να δύναται να υποστηρίξει την πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία του προσφερόμενου περιφερειακού εξοπλισμού, όπως αυτός αναφέρεται στην τεχνική προσφορά του. Στη τριτη φάση, να προχωρήσει στην παράδοση τριών συσκευών από κάθε προσφερόμενο είδος, καθώς και του λογισμικού διασύνδεσής τους, ενώ στην τεταρτη φάση, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο του εξοπλισμού που ζητείται να εγκατασταθεί στις υπηρεσίες ελέγχου διαβατηρίων και να εκπαιδεύσει το προσωπικό των υπηρεσιών αυτών. Εν συνέχεια, να υπάρξει η διαμόρφωση χώρου του εφεδρικού κέντρου δεδομένων, να προχωρήσει στη φάση ελέγχων, την εγκατάσταση εξοπλισμού στις αστυνομικές υπηρεσίες και να προχωρήσει στην εκτέλεση ελέγχων. Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει μια περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, διάρκειας όχι μεγαλύτερης των 60 ημέρων με σκοπό να καταγραφούν τυχόν προβλήματα και να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις.

Εάν κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας, εμφανισθούν σοβαρά προβλήματα ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, διακόπτεται η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος της δοκιμαστικής φάσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 90 ημέρες. Έαν αυτό συμβεί, η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής έργου δύναται να εισηγηθεί την κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου.

Ανιχνευτής κίνησης

Τα κέντρα συλλογής δεδομένων που θα έχει ο κάθε σταθμός διαβατηριακού ελέγχου, θα είναι χώροι πλήρως ελεγχόμενοι από κάμερες κλειστού κυκλώματος. Είναι χαρακτηριστικό πως θα διαθέτουν ανιχνευτή κίνησης για την έναρξη ή διακοπή της καταγραφής, θα υπάρχουν κάμερες που θα καλύπτουν τις εισόδους και τις εξόδους των κέντρων, όλες οι καταγραφές θα αποθηκεύονται ψηφιακά, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου όλων των καμερών και κάθε μίας ξεχωριστά.

Όποια εταιρεία αναλάβει το συγκεκριμένο έργο, θα αναλάβει και την υποχρέωση υπογραφής συμφωνίας «εμπιστευτικότητας» . Έτσι, μαζί με την ανάληψη του έργου ο αναδοχος «θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες ή δεδομένα που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του», ενώ το προσωπικό του αναδόχου που θα έχει πρόσβαση στην εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση του συστήματος, θα περασει από έλεγχο ασφαλείας προκειμένου του χορηγηθεί υπηρεσιακή διαπίστευση.

∆ιαγωνισμός

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές ποιες εταιρείες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την ανάληψη του έργου. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός και ως εκ τούτου είναι πολύ πιθανό να παρουσιάσει ενδιαφέρον, μια ισπανική εταιρεία που έχει αναλάβει και άλλα έργα στη χώρα μας, όπως στο Μετρό, τηλεπικοινωνιακοί κολοσσοί, αλλά και εγχώριοι «παίχτες» με μακρά παράδοση στις εργολαβίες που επιθυμούν να πάρουν και αυτοί μέρος της σχετικής πίτας.

Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΜΠΑΜ» που κυκλοφορεί

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποκάλυψη: Τα εικονικά τιμολόγια της Ιντρακόμ και ο «εγκέφαλος» του παραδικαστικού

Περίεργο τροχαίο για αστυνομικούς της ασφάλειας – Μία αστυνομικός στην ΜΕΘ (upd)

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

Top News

         

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας