8:57 Κυριακή 26 Μαΐου 2024
eReportaz

Live:

Η Άβαξ, οι «σκελετοί» από το παρελθόν και τα βαθιά συρτάρια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η Άβαξ, οι «σκελετοί» από το παρελθόν και τα βαθιά συρτάρια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Αποτελώντας το αγαπημένο του υπουργού Μεταφορών γεγονός που έχει δημιουργήσει αντιδράσεις από άλλες κατασκευαστικές, η Άβαξ προσπαθεί να επιβιώσει κουβαλώντας… σκελετούς από το παρελθόν αλλά και ανοικτές υποθέσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Του ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Σκελετούς που ξεκινούν από απαιτήσεις που κουβαλά χρόνια και απομειώνει κατά το δοκούν από έργο που είχε αναλάβει στον Λίβανο, αλλά κανένας δεν την ενόχλησε, και οικονομικές καταστάσεις υπό διερεύνηση αλλά και «συρτάρωμα» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Φυσικά, ούτε η πώληση των «ασημικών», όπως η Γέφυρα, ή εταιρειών χωρίς μέλλον, όπως η Volterra, που έφεραν χρήμα στα ταμεία, στάθηκε ικανή να αλλάξει τα δύσκολα δεδομένα. Ούτε βέβαια και η «αιμοδοσία» από τη ΔΕΗ που αγόρασε χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ 112MW.

Βέβαια, τα μαγικά που γίνονται προς το παρόν δείχνουν να λειτουργούν.

Υποτίθεται ότι από τις αρχές του 2023 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει πάρει απαντήσεις σε σωρεία ερωτήσεων που είχε θέσει στην εταιρεία μέσα στο πλαίσιο «στοχευμένης εξέτασης των οικονομικών καταστάσεων». Έκτοτε όμως οι απαντήσεις και τα ευρήματα χάθηκαν στα συρτάρια της κ. Βασιλικής Λαζαράκου. Τυχαίο;

Δεν το νομίζουμε.

Τι είχε όμως ρωτήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς;

Μεταξύ άλλων είχε ρωτήσει για

τα κατεχόμενα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, και τα γεγονότα – στοιχεία/έγγραφα που τεκμηριώνουν ότι πληρούνταν τα κριτήρια κατάταξής τους ως κατεχόμενα προς πώληση.

Με ποια μέθοδο επιμετρήθηκαν αυτά και την τεκμηρίωση της ορθότητας της μεθόδου.

Αν πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις για τα αποσβέσιμα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στα κατεχόμενα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ.Βασιλική Λαζαράκου

Αν στα μακροπρόθεσμα δάνεια του ομίλου και της εταιρείας, για τα οποία δεν πληρούνταν χρηματοοικονομικοί όροι, είχε ληφθεί waver σε ημερομηνία προγενέστερη των οικονομικών καταστάσεων.

Οι ερωτήσεις δεν ήταν καθόλου τυχαίες, αλλά στοχευμένες, καθώς η Άβαξ είχε πολλές παραλείψεις στις οικονομικές καταστάσεις που είχε δημοσιεύσει. Αλλά αυτά δεν έχουν σημασία όταν μπαίνουν στο «συρτάρι» με άγνωστη αιτιολογία και εύλογες υπόνοιες.

Εκεί που η υπόθεση έχει στοιχεία τραγέλαφου είναι όταν κάποιος διαπιστώσει ότι «Στις απαιτήσεις από πελάτες της εταιρείας και του ομίλου περιλαμβάνεται αναθεωρημένο ποσό €18,8 εκατ., το οποίο είναι σε καθυστέρηση πέραν των πέντε ετών. Το ποσό αυτό αφορά μέρος τιμολογηθέντος ποσού στα πλαίσια σύμβασης που υπεγράφη με την κυβέρνηση του Λιβάνου στις 12.04.2013»!!!

Μέχρι το 2015 ο πελάτης δεν προχώρησε ούτε σε πληρωμή, ούτε παρέδωσε το εργοτάξιο, και η εταιρεία προχώρησε σε αναστολή εργασιών υποβάλλοντας στο κράτος του Λιβάνου αίτημα φιλικού διακανονισμού. Το 2017 η εταιρεία εμφάνιζε στις οικονομικές καταστάσεις της απαίτηση της τάξεως των 52 εκατ. ευρώ, παρότι δεν είχε πληρωθεί για δύο χρόνια. Το 2018 τη μείωσε στα 43,8 εκατ. ευρώ, το 2019 την έριξε κι άλλο, στα 28,8 εκατ. ευρώ. Το 2020 τη μείωσε στα 24,8 εκατ. ευρώ, το 2021 στα 22,8 εκατ. ευρώ, το 2022 δεν φαίνεται να έγινε τίποτα και το 2023 η απαίτηση μειώθηκε στα 18,8 εκατ. ευρώ.

Δηλαδή έχουμε το φαινόμενο εν έτει 2024 η εταιρεία να μην έχει πάρει ούτε ευρώ και να κουβαλά μια απαίτηση την οποία απομειώνει κατά το δοκούν. Ουσιαστικά επί χρόνια εμφανίζει διογκωμένα κέρδη για κάτι που δεν έχει εισπράξει. Και αυτό η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ξέρει, αλλά ρωτά και τώρα έκανε ότι δεν καταλαβαίνει.

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η εταιρεία μοιράζει και δωρεάν μετοχές στα στελέχη της για τις μεγάλες επιτυχίες. Συγκεκριμένα προχώρησε στη δωρεάν διανομή συνολικά 4 εκατ. μετοχών σε 52 στελέχη, μέλη του προσωπικού και συνεργαζόμενα πρόσωπα, με σκοπό όπως ισχυρίστηκε «την παροχή μακροπρόθεσμων κινήτρων συνεργασίας, αποδοτικότητας και εργασιακής ασφάλειας, προς επίτευξη των στόχων της εταιρείας».

Ετήσια αποτελέσματα

Επισημαίνεται ότι τα τελευταία διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία της Άβαξ είναι αυτά του εξαμήνου 2023, ενώ δεν έχει κάνει γνωστό πότε θα δημοσιεύσει τα ετήσια αποτελέσματα, με την προθεσμία να εκπνέει στις 30 Απριλίου.

Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ήταν ελαφρώς χαμηλότερος στα €192,2 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2023 έναντι €194,3 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Το μεικτό αποτέλεσμα του ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο πρώτο εξάμηνο του 2023 ήταν κερδοφόρο κατά €9,8 εκατ. έναντι ζημίας €3,3 εκατ. στη συγκρίσιμη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, το οποίο περιλαμβάνει τους χρεωστικούς και τους πιστωτικούς τραπεζικούς τόκους και τους τόκους από δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, αυξήθηκε στα €6,4 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2023 έναντι €4,2 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων leasing μηχανημάτων, από τις τράπεζες μειώθηκε κατά €19,8 εκατ. στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2023, ανερχόμενος σε €312,3 εκατ. στις 30.6.2023 έναντι €332,1 εκατ. στο τέλος του 2022, ενώ αντίστοιχα ο καθαρός δανεισμός τραπεζών μειώθηκε κατά €12,8 εκατ., ανερχόμενος σε €232,7 εκατ. στις 30.6.2023 έναντι €245,5 εκατ. στο τέλος του 2022.

Σε επίπεδο εταιρείας, ο συνολικός δανεισμός και leasing ανερχόταν σε €331,4 εκατ. στις 30.6.2023, μειωμένος έναντι €348,5 εκατ. στο τέλος του 2022. Ο καθαρός δανεισμός και leasing της μητρικής εταιρείας παρουσίασε μείωση στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2023 σε €254,8 εκατ. έναντι €266,5 εκατ. στο τέλος του 2022.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2023 διαμορφώθηκαν σε €149,2 εκατ. έναντι €154,9 εκατ. στο τέλος του 2022.

 

 

Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΜΠΑΜ» που κυκλοφορεί

 

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

     

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας