13:12 Πέμπτη 23 Μαΐου 2024
eReportaz

Live:

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών: Προκήρυξη για πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών: Προκήρυξη για πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση

Την πλήρωση 187 θέσεων με επιλογή διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, για την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων ακαδημαϊκής εκπαίδευσης (151 θέσεις), τεχνικής εκπαίδευσης (30 θέσεις) και στρατιωτικής εκπαίδευσης (6 θέσεις) της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) – με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας – για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025 προκήρυξε η σχολή.

Όσες-οι επιθυμούν να προσληφθούν στις θέσεις αυτές πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο είτε προσωπικά οι ίδιοι, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών είτε με συστημένες επιστολές μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή εταιρειών Ταχυμεταφορών (με ευανάγνωστη ημερομηνία παραλαβής του φακέλου από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή των εταιρειών Ταχυμεταφορών) στη διεύθυνση:
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών,
Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης, Στρατόπεδο «Καβράκου», οδός Τσιτσάνη,
Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα,
το αργότερο μέχρι την 30η Απριλίου.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη, οι τριμελείς επιτροπές προβαίνουν σε έλεγχο αυτών και ανακοινώνουν κατάσταση με τους υποψήφιους που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά την 14η Μαΐου στην ιστοσελίδα της Σχολής https://smy/army/gr προκειμένου αυτοί να τα συμπληρώσουν και να τα αποστείλουν, αποκλειστικά μέχρι την 17η Μαΐου, αναφέρεται σχετικά στην προκήρυξη.
Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από:

α. Τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών – τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης (Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα) κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00,

β. Στο τηλέφωνο 2431432203,

γ. Από την ιστοσελίδα της Σχολής https://smy/army/gr ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail:
[email protected]

Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην Διαύγεια.

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

    

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας