4:46 Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023
eReportaz

Live:

«Σκούπα» ελέγχων δρομολογεί η ΔΥΠΑ

«Σκούπα» ελέγχων  δρομολογεί η ΔΥΠΑ

«Σκούπα» ελέγχων δρομολογεί η ΔΥΠΑ για επιδοτήσεις, απασχολήσεις και επιδόματα ανεργίας – Οι νέες διαδικασίες.

Από «κόσκινο» θα περνάει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τις επιχειρήσεις αλλά και τα πρόσωπα που λαμβάνουν με οποιονδήποτε τρόπο χρηματοδότηση, όπως για παράδειγμα επιδότηση θέσεων εργασίας ή επιδόματα ανεργίας. Άλλωστε, μόνο για φέτος προωθούνται προγράμματα απασχόλησης για 68.000 ανέργους. Επίσης, έχουν τεθεί σε ισχύ προγράμματα κατάρτισης τόσο για ανέργους όσο και για εργαζομένους, τα οποία ανέρχονται στο επίπεδο του 1 δισ. ευρώ. Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να προστεθεί και το πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής που θα ξεκινήσει το αμέσως προσεχές διάστημα.

Διαβάθμιση

Ήδη υπογράφτηκε σχετική απόφαση από τους υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών, που προβλέπει από τις αρχές της φετινής χρονιάς τρία επίπεδα ελέγχων που διακρίνονται σε πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους, με στόχο να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή αντικειμενικότητα.

Οι έλεγχοι διενεργούνται κατόπιν ανάθεσης από αρμόδιο όργανο της ΔΥΠΑ. Η ανάθεση περιγράφει το αντικείμενο του ελέγχου και ορίζει την προθεσμία εντός της οποίας αυτός πρέπει να διενεργηθεί. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί λόγω ειδικών περιστάσεων που σχετίζονται με τον έλεγχο που έχει ζητηθεί.

Με τους πρωτοβάθμιους ελέγχους ερευνάται η τήρηση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τη συμμετοχή στα προγράμματα της ΔΥΠΑ, των όρων και των προϋποθέσεων που τίθενται για τη λήψη μιας παροχής και εν γένει των όρων και των προϋποθέσεων για την εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού από τη ΔΥΠΑ. Οι έλεγχοι μπορεί να είναι προληπτικοί και κατασταλτικοί.

Με τους δευτεροβάθμιους ελέγχους εξετάζεται η ορθότητα των πορισμάτων που έχουν εκδοθεί από τους ελεγκτές των πρωτοβάθμιων ελέγχων ως προς το περιεχόμενο και την τηρηθείσα διαδικασία. Επιπλέον, ως δευτεροβάθμιος έλεγχος νοείται και η προετοιμασία εισήγησης στα αρμόδια αποφασιστικά όργανα της ΔΥΠΑ όταν αυτά καλούνται να αποφασίσουν επί ενστάσεων ή άλλων διοικητικών βοηθημάτων κατά αποφάσεων οι οποίες στηρίζονται σε πορίσματα πρωτοβάθμιων ελέγχων.

Οι τριτοβάθμιοι έλεγχοι διενεργούνται σε περιπτώσεις που, κατά την κρίση της Διοίκησης της ΔΥΠΑ, απαιτείται ειδική μέριμνα λόγω του βαθμού πολυπλοκότητας του ελέγχου ή του ύψους της ζημίας που ενδέχεται να υφίσταται η ΔΥΠΑ. Για τη διενέργεια τριτοβάθμιου ελέγχου δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί πρωτοβάθμιος ή δευτεροβάθμιος έλεγχος.

Αυτοψίες

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται εντός και εκτός ωραρίου με αυτοψίες, επισκοπήσεις των εγχάρτων και ηλεκτρονικών αρχείων, επικοινωνίες με ενδιαφερομένους και τις αρμόδιες υπηρεσίες και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Άρνηση των ελεγχόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων να συνεργαστούν στον έλεγχο ή σκόπιμη καθυστέρηση εκ μέρους τους μπορεί να λαμβάνεται υπόψη για τη συναγωγή συμπερασμάτων που θα αποτυπωθούν στο ελεγκτικό πόρισμα.

Μετά το πέρας του ελέγχου, οι ελεγκτές συντάσσουν πόρισμα με τα ευρήματά του και το παραδίδουν, εντός της ταχθείσης προθεσμίας, στο όργανο που ζήτησε τον έλεγχο.

Με την απόφαση, τέλος, οι ελεγκτές λαμβάνουν αποζημίωση για κάθε έλεγχο που διενεργούν και καλύπτει τουλάχιστον 12 ελέγχους τον μήνα. Η αποζημίωση ανέρχεται σε 28 ευρώ ανά έλεγχο. Η καταβολή της γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι έχει περατωθεί ο έλεγχος και έχει παραδοθεί το σχετικό πόρισμα εμπροθέσμως.

Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΜΠΑΜ» που κυκλοφορεί

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΙΝΚΑ: Απειλεί με μποϋκοτάζ λόγω των αυξήσεων και της μείωσης των συσκευασιών

Σουβλάκι από… χρυσάφι: Έκρηξη τιμών έως και 35% στα τυλιχτά – Ποιοι οι λόγοι

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

Top News

       

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας