5:11 Παρασκευή 24 Μαΐου 2024
eReportaz

Live:

Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς: «Γιατί αποχώρησα από τους Σπαρτιάτες»

Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς: «Γιατί αποχώρησα από τους Σπαρτιάτες»

«Πρόθεση του κ.Στίγκα ήτο, εξ εμπαθείας, να με καταστήσει εξιλαστήριο θέμα, προκειμένου προφανώς να αποσείσει τρίτους υπαίτιους δράστες εναντίον του…»

Του Χαράλαμπου Β Κατσιβαρδά, Δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω, Βουλευτή Β1 Τομέα

Α. Εισαγωγικά

Την 25η Ιανουαρίου δήλωσα, διά αδιστάκτου βεβαιότητος, απεριφράστως και εν πλήρει συνειδήσει, την ανεξαρτητοποίησή μου ως Βουλευτού Β1 Τομέα Αθηνών, εκλεγέντος εκ της εθνικής εκλογικής διαδικασίας της 25ης Ιουνίου 2023, καταγγέλλων, ειδικώς και εμπεριστατωμένως τα κάτωθι:

Α) Αντιδημοκρατική πρακτική προς το πρόσωπό μου, απάδουσα της ελευθερίας εκφράσεως των απόψεών μου εκ μέρους του κ. Β. Στίγκα.

Η πολυσχιδής επαγγελματική μου δράση και η αξιοπρέπειά μου δεν μου επιτρέπουν να παραμένω εις ένα κόμμα το οποίο οικοδομείται εις την αντιδημοκρατική αρχή «ενός αρχηγού αρχή», θεμελιώνοντας μία ιδιώνυμη μοναρχία, άτυπης εσωκομματικής δικτατορίας, απαρτιζόμενου από μία φράξια, προσώπων, τα οποία, ουδόλως με πληροφορούν θεσμικά ως έδει και ουδαμώς με ενημερώνουν διά τη δέουσα και εύρυθμη συλλογική πορεία του κοινοβουλευτικού κόμματος, παρεκτός αποσπασματικά.

Περαιτέρω, δοθέντος ότι έκπαλαι, φοιτητόθεν, ομνύω πίστη εις τον Δημοκρατικό Συνταγματικό Πατριωτισμό, όπως εδιδάχθην εις την Νομική Σχολή Αθηνών, να εκδηλόω αφοσίωση, πίστη και υπακοή εις το Σύνταγμα και τους Νόμους που συμφωνούν με αυτό, πολλώ δε μάλλον και εις τας μεταπτυχιακάς μου σπουδάς, αλλά και εις την μαχόμενη δικαστηριακή πρακτική, αρνούμαι να υποστώ την ως άνω νοσηρά κατάστασιν.

Ως εκ τούτου, δεν ανέχομαι την ως άνω πραγματικότητα, καθώς και την αποψίλωση του πυρήνα της ελευθέρας αναπτύξεως της προσωπικότητάς μου, ως προς την απρόσκοπτον, διακίνηση των απόψεών μου, τη φαλκίδευση της κατά συνείδηση ασκήσεως του αναπαλλοτρίωτου δικαιώματος ψήφου επί των σχεδίων νόμων, αλλά και την, απεριόριστης διατυπώσεως της γνώμης μου, ως προς τα σχέδια νόμου, ως ορίζει η επιστημονική μου κατάρτιση και η ακηδεμόνευτη γνώμη μου, διά την βέλτιστη εξυπηρέτηση του εθνικού και εν γένει του δημοσίου συμφέροντος, διά το οποίο έχω ταχθεί υπό της ετυμηγορίας του ελληνικού λαού.

Οι αντιδημοκρατικές και αυταρχικές πρακτικές «αστυνομεύσεως του δικαιώματος της ψήφου μου» και η καταχρηστική άσκηση των καθηκόντων του, καθ’ υπέρβαση της αρχής της περιπτύστου αρχή της, κατά το άρθρο 25 του Συντάγματος, προσβάλλουν εκ βάθρων την επιστημονική μου ιδιότητα και παραβλάπτουν το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης γνώμης, δοθέντος ότι δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες τις οποίες εγώ πρεσβεύω.

Ο κ. Στίγκας, προφανώς, δοθέντος ότι δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το επάγγελμά του και το γνωστικό του υπόβαθρο, στερείται προδήλως στοιχειώδους επίγνωσης περί της λειτουργίας των θεσμών, βάσει του Συντάγματος, των Νόμων, καθώς και του καταστατικού του ιδίου του κόμματός του, υπολαμβάνοντας ότι διοικεί περίπτερο, απευθυνόμενος με αλαζονεία και ιταμότητα προς αδαή μοιράκια.

Β) Διάπραξη ποινικών αδικημάτων εις βάρος μου, κατ’ άρθρο 224 του Π.Κ. και 361-363 του Π.Κ.

Την 19η-09-2023, εν γνώσει σου, καίτοι ορκίσθηκε να είπει την αλήθειαν, κατέθεσε, εν γνώσει σας, αναλήθειες και εξαμβλωματικά ψεύδη προς το πρόσωπό μου, εκ καταδήλου, δολίας προαιρέσεως, ενώπιον της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, τιτρώσκοντας, τοιουτοτρόπως, τον πυρήνα της προσωπικότητάς μου, με αποτέλεσμα να διαπομπευθώ ένεκεν και συνεπεία της ως άνω ατιμωτικής και ποινικώς κολασίμου πράξεως προς τρίτους, ιδίως διά μέσου των μέσων μαζικής ενημερώσεως (έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου), με συνέπεια να έχω υποστεί ανήκεστο ηθική βλάβη προς το επαγγελματικό μου κύρος ως μαχόμενος Δικηγόρος, αρθρογράφος και συγγραφεύς.

Η ως άνω αξιόμεμπτη και καθ’ όλα αξιοκατάκριτη στάση προήλθε από ταπεινά ελατήρια και ποταπά εν γένει κίνητρα, διότι πρόθεσή του ήτο, εξ εμπαθείας, να με καταστήσει εξιλαστήριο θέμα, προκειμένου προφανώς να αποσείσει τρίτους υπαίτιους δράστες εναντίον του.

Για όλα λοιπόν τα ως άνω, κατέχω αδιάσειστα και ακλόνητα απτά στοιχεία, ίνα λογοδοτήσει ο κ. Στίγκας, εν δέοντι καιρώ, προσηκόντως, νυν και εις το διηνεκές, εις την αναπεπταμένη ρομφαία της ποινικής και αστικής δικαιοσύνης, προς την πλήρη ανόρθωση της αξιοπρέπειάς μου.

Ως προς τούτο, οι Αρχές είναι ενήμερες, διά την πλεκτάνη, την οποία αποπειράθηκε, παράνομα και υπαίτια, να εξυφάνει εις βάρος του προσώπου μου, εξ αυτού του λόγου θα κληθεί, λίαν συντόμως, να αποδείξει, ενώπιον της Εισαγγελικής και Δικαστικής Αρχής, τις βλαπτικές και άκρως, αναληθώς, προσβλητικές διαδόσεις προς το πρόσωπό μου και να ομολογήσει την πάσα αλήθεια, άλλως θα τιμωρηθεί, εκ της Δικαιοσύνης, ως είναι εύλογο, παραδειγματικά, για τα αισχρά ψεύδη προς το πρόσωπό μου.

Γ. Πλήρης διαφωνία ως προς τις πολιτικές θέσεις και απόψεις.

Κατ’ αρχάς, ο κ. Στίγκας, λόγω του ότι είναι αδαής, κατακρεουργεί βάναυσα την ελληνική γλώσσα, δοθέντος ότι συλλαβίζει, μόνον από κειμένου, τους δήθεν πολιτικούς του λόγους εκ του βήματος της Βουλής, γεγονός το οποίο, αφενός μεν, προσβάλλει την Ιερότητα της Ελληνικής Γλώσσης, συμπεριφορά μη συνάδουσα προς έναν Έλληνα πολιτικό, συν τοις άλλοις συγχέει, βάναυσα, τα απαρέμφατα με τις δοτικές, εν είδει αλλοδαπού, προφανώς λόγω εμφανώς περιορισμένων γραμματικών γνώσεων και συντακτικού, στερούμενος καθολικώς, επιστημονικού υποβάθρου, και εξ ετέρου καταστρατηγεί με ιταμότητα το άρθρο 66 παράγραφος 6 του κανονισμού της Βουλής, το οποίο απαγορεύει να αγορεύει, κανείς, μετά γεγραμμένου κειμένου, παρεκτός εάν πρόκειται για προγραμματικές ή άλλες δηλώσεις της κυβερνήσεως.

Μετά ταύτα, οι θέσεις του ως διατυπώνονται δεν συνίστανται εις την προαγωγή του εθνικού και δημοσίου συμφέροντος, στερούνται νομικής επεξεργασίας και επιχειρημάτων, βρίθουν ρηχότητας, γέμουν συνθηματολογίας και ελλείπουν σοβαρότητας.

Δ. Αγοραίο ύφος ασύμβατο προς τα κοινοβουλευτικά ειωθότα.

Το ποτήριον ξεχείλισε, διά του αγοραίου ύφους, περί του γάμου των ομοφυλοφίλων και της συνακολούθου επαίσχυντης του φρασεολογίας, ουδαμώς με αντιπροσωπεύει και ουδόλως συνάδει με τα κοινοβουλευτικά ειωθότα και προσκρούει εις τον Νομικό Πολιτισμό τον οποίο πρεσβεύω και υπολήπτομαι, με αποτέλεσμα να κατακλυσθώ αίφνης από ονειδιστικά συναισθήματα, κατά το άκουσμά των, λαμβάνων εν ταυτώ, υπό τρίτων, ουδόλως κολακευτικά σχόλια διά το «κόμμα» εις το οποίο ανήκω.

Ως εκ τούτου, μολονότι και εγώ έχω ταχθεί επιστημονικά κατά του γάμου των ομοφυλοφίλων και της τεκνοθεσίας, γεγονός το οποίο πραγματεύεται το όγδοο κατά σειρά βιβλίο μου, με τίτλο «Ο+ αρτιφανής ολοκληρωτισμός της βαρβαρότητας της woke κουλτούρας», όπου είχα κιόλας αναφέρει κατά την επίσκεψή μου εις τον Παναγιότατο Βαρθολομαίο, εις την Πόλιν, και τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, πλην όμως η εν λόγω συμπεριφορά του κ. Στίγκα εις το Κοινοβούλιο με έχει αφήσει ενεό και με ωθεί, εκών άκων, να διαχωρίσω διαρρήδην, πλησίστιος και ακονιτί τη θέση μου από την κοινοβουλευτική ομάδα, λόγω αβυσσαλέου πολιτισμικού χάους, αισθητικής και εκ διαμέτρου διαφορετικής θεάσεως και αντιλήψεως της πολιτικής πραγματικότητας από τον ίδιο, ο οποίος δείχνει να μην έχει συνείδηση και επίγνωση του θεσμικού του ρόλου.

Εν κατακλείδι, εξήντλησα πάσα υπομονή, πλην όμως η εμμονή του, προς τις ως άνω, διά εμέ, ανεκδιήγητες συμπεριφορές με ωθεί να αποσύρω την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, διά την αναίτια αυταρχική, καταδήλως εμπαθή και άκρως αντιδημοκρατική στάση προς το πρόσωπό μου, μα προεχόντως και κυρίως την αξιόμεμπτη και ποινικά κολάσιμη, συμπεριφορά του, εναντίον μου λίαν αναιτίως και εκ δόλου ψευδώς, ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής.

Επειδή τα ως άνω καθίστανται βάσιμα και αληθή αποδεικνύονται δε, όσον ένεστι εφικτό, μετά μαρτύρων και συννόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων, διότι ο εν λόγω οικοδομεί μία πολιτική ερειδόμενη σε σαθρό, αμμώδες υπόβαθρο, θεμελιωμένο εις την δολοφονία χαρακτήρων και την ακατάσχετη ψευδολογία, μία πρακτική η οποία θα αγάγει με γεωμετρική ακρίβεια το εν λόγω εγχείρημα προς την αυτοανάφλεξή του.

Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΜΠΑΜ» που κυκλοφορεί

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιώργος Τσίπρας: Αν δεν υπάρξει συνεννόηση με Κασσελάκη, να βρούμε άλλο πρόσωπο για να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές

Σακελλαροπούλου: Υποδέχθηκε την Μετσόλα στο Προεδρικό Μέγαρο – «Να αντιμετωπιστεί η ρητορικής του λαϊκισμού εντός ΕΕ»

 

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

Top News

    

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας