More

  Η Αττική Οδός “καταπίνει” τον Ελλάκτωρα

  Πολλοί στο παρελθόν έχουν μιλήσει για σκάνδαλο. Όμως οι συζητήσεις μέχρι σήμερα ήταν λόγια του αέρα, καθώς ουδείς έμπαινε στον κόπο να μελετήσει επί της ουσίας και σε βάθος τον τρόπο υλοποίησης της σύμβασης παραχώρησης της Αττικής Οδού.

  Του ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

  Η έρευνα της Hills (με εντολή Καραμανλή) για τη χρυσή σύμβαση και ο τρόμος του Ομίλου για επιστροφή στο Δημόσιο άνω των 100.000.000 ευρώ

  Μέχρι που η ώρα αυτή έφτασε με την απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, να δεσμεύσει πίστωση για παροχή υπηρεσιών Τεχνικοοικονομικού Συμβούλου εν όψει των επεκτάσεων της Αττικής Οδού και της νέας σύμβασης συντήρησης και λειτουργίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες και με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί φέρεται να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το έργο έπρεπε ήδη να έχει αποδοθεί στο ελληνικό ∆ημόσιο, γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι η Αττική Οδός και οι μέτοχοί της μπορεί να κληθούν να καταβάλλουν στο ελληνικό ∆ημόσιο – με συντηρητικούς υπολογισμούς – 100 εκατ. ευρώ (μπορεί και περισσότερα). Το γεγονός αυτό αν μη τι άλλο αναμένεται να προκαλέσει σοκ στην Άκτωρ, η οποία δεν διανύει από πλευράς χρηματοοικονομικής κατάστασης την καλύτερη περίοδό της.

  Σοκ
  Για να ολοκληρωθεί η μελέτη και να φτάσει στο συγκεκριμένο συμπέρασμα βασίστηκε στην απόφαση του υπουργού που προβλέπει ότι κρίσιμο στοιχείο αποτελεί «η διερεύνηση των οικονομικών παραμέτρων που επηρεάζουν τον χρόνο λήξης της υφιστάμενης παραχώρησης».
  Ειδικότερα, η διερεύνηση εστιάζει στον έλεγχο της ορθότητας εφαρμογής από την Αττική Οδό που ελέγχεται από τον Ελλάκτωρ (ποσοστό 65,75%) σχετικά με τα προβλεπόμενα για την απόδοση ιδίων κεφαλαίων, καθώς επίσης και των στοιχείων χρηματοοικονομικών αναφορών και την άντληση πληροφοριών επί των συμβατικών ρητρών σχετικά με το αφορολόγητο αποθεματικό, την εφαρμογή της ορθής μεθόδου απόσβεσης του κόστους της επένδυσης και τις συσσωρευμένες ζημίες. Η διερεύνηση αυτή ουσιαστικά κρίνει αν συντρέχει λόγος ενεργοποίησης των ρητρών που προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης.

  Ο έλεγχος
  Τον έλεγχο των παραπάνω έχει αναλάβει η Hill International και φαίνεται ότι θα προχωρήσει σύντομα σε εντυπωσιακές διαπιστώσεις. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

  1. Η απόσβεση της συμμετοχής του ∆ημοσίου με το ποσό των 170 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό δεν έπρεπε να αποσβεστεί και η διενέργεια αποσβέσεων είχε ως αποτέλεσμα να ψαλιδίζονται τα κέρδη της Αττικής Οδού κατά το ποσό της ετήσιας απόσβεσης και να μεταβάλλονται και άλλα μεγέθη του ισολογισμού. Είναι, δε, αξιοσημείωτο ότι ο ορκωτός ελεγκτής δεν προχώρησε σε καμία παρατήρηση επί του θέματος και ενώ η χρηματοδοτική συμβολή του ∆ημοσίου στη διάρκεια κατασκευής του έργου κατατάχθηκε ως άυλο περιουσιακό στοιχείο.
  2. Υπάρχουν χρεώσεις αμοιβών διοίκησης διόλου ευκαταφρόνητες αλλά και έξοδα προώθησης που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν για έναν οδικό άξονα που είναι μονοπώλιο.
  3. Η εταιρεία διενεργούσε προβλέψεις βαριάς συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου οι οποίες επηρέασαν τα μεγέθη της. Οι προβλέψεις αυτές ήταν υψηλότερες επηρεάζοντας τα μεγέθη και μάλιστα πρόωρα, γεγονός που αποδείχτηκε από την αντιστροφή τους κατά το 2017 και το 2018 κατά το ποσό των 33,4 εκατ. ευρώ!!! Τα ποσά αυτά είχαν καταχωρηθεί στο παρελθόν ως χρηματοοικονομικά έξοδα.
  4. Η εταιρεία δεν διένειμε κέρδη κατά τη γέννησή τους. Τα κρατούσε αποθεματικό, βελτιώνοντας το χρηματοοικονομικό προφίλ των μετόχων της επηρεάζοντας τη λειτουργία του δείκτη Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων.

  Στενό πρέσινγκ της Reggeborgh στους αδελφούς Καλλιτσάντση

  Χρεώσεις
  Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί η σύμβαση της Αττικής Οδού έχει το μοναδικό χαρακτηριστικό να μην υπάρχει ανώτατο όριο χρεώσεων για τη συντήρηση του οδικού άξονα και ταυτόχρονα όπως προαναφέρθηκε υπάρχουν και προβλέψεις βαριάς συντήρησης οι οποίες μάλιστα, όπως η ίδια η εταιρεία παραδέχεται, ήταν υψηλότερες και έγινε αντιστροφή.
  Βεβαίως, η συντήρηση γίνεται από τις εταιρείες που ελέγχουν την Αττική Οδό και έτσι περιορίζονται τα κέρδη και την ίδια στιγμή επωφελούνται οι μέτοχοι και ταυτόχρονα συντηρητές. Πέραν τούτου, η κερδοφορία της εταιρείας επηρεάζεται και από τις πληρωμές που γίνονται από την εταιρεία «Αττικές ∆ιαδρομές», η οποία διαχειρίζεται τη συντήρηση του οδικού άξονα.

  Στενό πρέσινγκ της Reggeborgh στους αδελφούς Καλλιτσάντση

  Εν τω μεταξύ, οι εξελίξεις γύρω από την έρευνα που γίνεται από τη Hill είναι προφανές ότι μπορεί να επηρεάσουν καταλυτικά το μέλλον της Ελλάκτωρ. Και δεν φαίνεται να είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η ολλανδική Reggeborgh Invest B.V. απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Call Option) 26.882.023 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Ελλάκτωρ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,5457% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εισηγμένου ομίλου και όχι άμεσα τις μετοχές.

  Πλάνο

  Το δικαίωμα αυτό θα ασκηθεί εντός έξι μηνών και είναι προφανές ότι δεν συνιστά υποχρέωση. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, οι Ολλανδοί έχουν αποκτήσει μέσω ΧΑ περί το 5,5% της εταιρείας και δεν αποκλείεται το δικαίωμα αγοράς να συνδέεται με αιρέσεις που υπάρχουν σε συμφωνία με μετόχους της Ελλάκτωρ.

  Το βέβαιο είναι πάντως ότι οι Ολλανδοί έχουν στρατηγικό πλάνο, το οποίο, όπως εκτιμούν γνώστες της κατασκευαστικής αγοράς, θα οδηγήσει σε δύσκολη θέση του αδελφούς Καλλιτσάντση, καθώς είτε πρέπει να συμβιβαστούν ή να αντισταθούν μη έχοντας όμως τις απαραίτητες οικονομικές δυνάμεις ώστε να ανταπεξέλθουν σε ένα παίκτη τόσο μεγάλου βεληνεκούς, όπως οι Ολλανδοί.

  Άλλωστε, οι Αφοι Καλλιτσάντση έχουν ματώσει προκειμένου να αποκτήσουν τον έλεγχο του ομίλου, καθώς έλαβαν με υψηλό κόστος δάνειο 50 εκατ. ευρώ από το Farallon. Και είναι προφανές ότι και το Farallon δεν επιθυμεί να δει να χάνει τα χρήματά του.
  Βεβαίως, η κατάσταση θα δυσκολέψει εφ όσον κριθεί ότι πρέπει να επιστραφούν χρήματα προς το Δημόσιο από την Αττική Οδό και σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να δούμε να μοιράζονται τα τιμάρια της Άκτωρ σε άλλες κατασκευαστικές με την ΤΕΡΝΑ να έχει τον πρώτο λόγο, καθώς ήδη έχει μέτοχο την Reggeborgh Invest B.V., με την οποία η συνεργασία είναι αγαστή.

  Η Ελλάκτωρ, πάντως, πέραν των άλλων είναι ξεκάθαρο ότι έχει ζήτημα χρηματοδότησης. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι την περασμένη χρονιά «σήκωσε» δύο ομολογιακά 600 εκατ. ευρώ και 70 εκατ. ευρώ με επιτόκια 6,3755% και 5,65% αντίστοιχα). Προκειμένου να πάρει το ομολογιακό και να απαλλαγεί από τις ισχυρές πιέσεις των τραπεζών ο όμιλος έλαβε τα ομολογιακά με σκληρούς όρους.

  Για παράδειγμα δεν ήταν εγγυητής η εισηγμένη αλλά μια θυγατρική ειδικού σκοπού (Ellaktor Value PLC )στην οποία έχουν περάσει τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αξία και κυρίως οι παραχωρήσεις και οι ΑΠΕ.

  Ο πρόεδρος του Ομίλου Ελλάκτωρ Αναστάσιος Καλλιτσάντσης

  Πανηγυρισμοί

  Στην Ελλάκτωρ με την άντληση του ποσού υπήρξαν πανηγυρισμοί αλλά η αλήθεια είναι πως η εξέλιξη αυτή δεν ήταν τίποτα άλλο από μια προσωρινή ανάσα στην προσπάθεια να κερδηθεί χρόνος. Ίσως, βέβαια, να πανηγύριζαν για τη ρήτρα που υπάρχει στο ομολογιακό και αναφέρει ότι αν επιχειρηθεί αλλαγή βασικού μετόχου θα πρέπει να πληρωθούν πρώτα οι ομολογιούχοι.

  Δεδομένης αυτής της ρήτρας δεν αποκλείεται να δούμε τους επόμενους μήνες ο δανεισμός της εταιρείας απλά να αλλάζει χέρια σηματοδοτώντας ουσιαστικά και το τέλος των αδελφών Καλλιτσάντση. Ουσιαστικά, σε αυτή τη φάση φαίνεται να έχουμε ένα πόκερ στο οποίο τελικά μπορεί και να διακοπεί βιαίως λόγω των εξελίξεων στην Αττική Οδό.

  Οι γνωρίζοντες πάντως θεωρούν ότι η κυβέρνηση δεν θα αφήσει τους αδελφούς Καλλιτσάντση στην τύχη τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι γίνονται και μαγικά σε έναν όμιλο που το βάθος των προβλημάτων είναι απροσδιόριστο και υπάρχει ακόμα και δυσκολία στην έκδοση εγγυητικών επιστολών.

  Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΜΠΑΜ» που κυκλοφορεί

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Praktiker: «Τα καταγγείλαμε, μας… έγραψαν» λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων

  Ο εκβιαστής του Ιπποκρατείου

   

  Ακολουθήστε μας στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

  Πρόσφατα Άρθρα

  Ο διορατικός Βαγγέλης Μαρινάκης

  Ενδιαφέρουσα ήταν η τοποθέτηση του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη, νυν επενδυτή και στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, κατά την πρεμιέρα του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που...

  Θεσσαλονίκη: Σύλληψη δύο ημεδαπών για ναρκωτικά

  Στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 46 και 36 ετών, προέβησαν βραδινές ώρες χθες, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης,...

  «Καταπέλτης» το πόρισμα του ανακριτή για το Μάτι: «Παρακολουθούσαν αμέτοχοι τη φωτιά σαν τον Ξέρξη που έβλεπε τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας»

  Εγκληματική αμέλεια και αδιαφορία, στα όρια του ενδεχόμενου δόλου, καταλογίζει σε κατηγορούμενους για την τραγωδία στο Μάτι ο ανακριτής. Παρακολουθούσαν αμέτοχοι τη φωτιά σαν...

  Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-4: Υπερηχητικό φινάλε του πρωταθλητή στη Λεωφόρο

  Tο καλύτερο δυνατό φινάλε πέτυχε ο υπερηχητικός Ολυμπιακός στη Λεωφόρο επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 4-1 με δύο γκολ από τους Μασούρα και Ελ Αραμπί....

  “Αυτοκράτορας” στη Ρώμη ο Ναδάλ

  O Ράφαελ Ναδάλ κέρδισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς με 2-1 σετ και κατέκτησε για 10η φορά στην καριέρα του το Internazionali BNL d' Italia της...